Kaisu Juusela

suomalainen kielitieteilijä

Kaisu Juusela (s. 1943 Töysä) on suomalainen kielitieteilijä. Hän toimi pitkään Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineessa amanuenssina. Hän työskenteli murteiden morfologista aineistoa tallentaneessa Muoto-opin arkistossa assistenttina vuodesta 1969 ja myöhemmin amanuenssina ja Muoto-opin arkiston johtajana eläkkeelle jäämiseensä vuoteen 2006 saakka. Kevätlukukauden 1991 hän työskenteli Tampereen yliopistossa suomen kielen apulaisprofessorina. Helsingin yliopiston dosentuurin hän sai 1999.lähde?

Tutkijana hän on erikoistunut kielellisen variaation tutkimukseen, erityisesti murteiden morfologiaan. Väitöskirjansa Törmäysmurteen variaatiosta: Jälkitavun i-loppuisen diftongin edustus Töysän murteessa hän teki alkuperäisen kotipaikkakuntansa Töysän murteen länsi- ja itämurteisista piirteistä. Se valmistui 1989.lähde?

Valtaosan työurastaan Juusela käytti kieliaineistojen keruun ja niiden organisoinnin parissa: Muoto-opin arkistoon saatiin kerrytetyksi 500 000 kieliopillisin koodein varustettua arkistolippua aluksi professori Terho Itkosen ja sittemmin Juuselan johdolla. Kieliopillinen koodaus selostetaan Muoto-opin arkiston keruuoppaassa.[1] Juusela oli kertyneen aineiston digitoinnissa kehityksen kärjessä: Muoto-opin arkiston digitointi[2] aloitettiin jo 2000-luvun alussa Suomen Akatemian hankkeessa Electronic Morphology Archives for Finnish Dialects.[3]

Kotikielen Seurassa Kaisu Juusela toimi rahastonhoitajana 1973–1992 ja toisena varaesimiehenä 1993–2003. Kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 2006. Aikakauslehti Virittäjän toimituksessa Juusela toimi kirjallisuustoimittajana 1977–1988. Vuonna 2006 hän julkaisi Virittäjä-lehden 100-vuotishistorian ”Sata vuotta Virittäjää: Kotikielen Seuran aikakauslehden vaiheita vuosilta 1897–1996”.[4]

Uransa aikana Juusela myös opetti ja toimi suomen kielen perusopintojen vastuuhenkilönä. Hän järjesti lähes vuosittain erikoiskursseja, joille hän hankki luennoitsijoiksi useita eri näkökulmia edustavia tutkijoita eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.lähde?

JulkaisujaMuokkaa

 • Juusela, Kaisu: Törmäysmurteen variaatiosta: Jälkitavun i-loppuisen diftongin edustus Töysän murteessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989. ISBN 951-717-548-5. (väitöskirja)
 • Juusela, Kaisu: Variation as a theme in Finnish dialectology and sociolinguistics in recent years. Uppsala: Fenno-ugrica suecana. Tidskrift för finsk-ugrisk forskning i Sverige, 1994. (englanniksi) (artikkeli)
 • Juusela, Kaisu: Systemaattinen kenttätyö laajenevan tutkimuksen pohjana. Muoto-opin arkisto 30-vuotias. Näyttely Muoto-opin arkistossa 20.11.1997 alkaen. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1997.
 • Juusela, Kaisu Yksilölliset poikkeamat morfologiassa Teoksesssa Kirjoituksia muoto- ja merkitysopista (toim. Urho Määttä & Klaus Laalo. Tampere: Folia Fennistica & Linguistica 21. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1998.
 • Juusela, Kaisu, Kukkola, Mika, Markkola, Päivi ja Suutari, Toni: Hanke ja sen toteutus. Suomen murteiden morfologisen digitaaliarkiston loppuraportti. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2005.
 • Juusela, Kaisu: Sata vuotta Virittäjää. Kotikielen Seuran aikakauslehden vaiheita vuosilta 1897-1996. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-734-6.
 • Juusela, Kaisu ja Nisula, Katariina (toim.): Helsinki kieliyhteisönä. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006. ISBN 978-952-10-3348-3. ( Heikki Paunosen 60-vuotisjuhlakirja)

LähteetMuokkaa

 1. DMA, Muoto-opin arkiston keruuopas .helsinki.fi.
 2. DMA, Digitaalinen muoto-opin arkisto Kielipankki.
 3. Laitinen, Lea, Lappalainen, Hanna, Markkola, Päivi & Vaattovaara, Johanna (toim.): Muotojen mieli : kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2003. ISBN 952-10-0959-4.
 4. Juusela, Kaisu: Sata vuotta Virittäjää. Kotikielen Seuran aikakauslehden vaiheita vuosilta 1897 - 1996. Helsinki: SKS, 2006. ISBN 951-746-734-6.