Kagyu on yksi neljästä tiibetiläisen buddhalaisuuden (vajrayana) koulukunnasta. Se tunnetaan myös "suullisena välityslinjana" ja "tahrattoman harjoituksen linjana".

Alkuperä

muokkaa

Kagyu-koulukunnan alkulähteinä pidetään intialaisten mystikkojen Tilopan (9881089) ja Naropan (10161100) opetuksia. Heidän linjansa välitti Tiibetiin suuri kääntäjä Marpa (10121097). Hän otti haltuunsa mahamudra ("suuren sinetin") välityslinjan Naropalta. Lisäksi hän opiskeli intialaisten mestarien Maitripan ja Kukuripan alaisena. Kolmantena matkanaan Intiaan hän tapasi Atiśan (9821054) ja opiskeli Kadampa-mestarien opetuksia (sekä Kagyu- että Gelug-koulukuntien juuret löytyvät aikaisemmasta Kadampa-koulukunnasta). Marpa vietti 17 vuotta Intiassa ja hänet tunnetaan yhtenä suurista toisen käännöskauden kääntäjistä. Marpan ensisijainen oppilas oli Milarepa (10521135), eräs Tibetin suurista uskonnollisista runoilijoista ja meditoijista. Milarepan lukuisten oppilaiden joukossa oli Gampopa, suuri oppinut, joka voidaan tunnustaa Kagyu-koulukunnan todelliseksi perustajaksi erillisenä muista tiibetinbuddhalaisuuden koulukunnista. Milarepan oppilaana oli myös Rechung Dorje Drakpa, joka tunnetaan myös Rechungpana. Gampopan opetuksia seuraten kehittyivät niin sanotut "Neljä suurta" koulukuntaa ja Gampopan oppilaasta Phagmogrupasta "Kahdeksan pientä" Kagyu-linjaa.

Neljä suurta koulukuntaa

muokkaa
 • Barom Kagyu, jonka perusti Barompa Darma Wangchung
 • Pagdru Kagyu, jonka perusti Pagmo Drupa Dorje Gyalpo
 • Karma Kagyu, joka tunnetaan myös Kamtsang Kagyuna, perusti Düsum Khyenpa, myöhemmin tunnistettu ensimmäiseksi Karmapaksi
 • Tsalpa Kagyu, jonka perusti Zangyu Dragpa Darma Drag (Zhang Rinpoche)

Kahdeksan Pagdru Kagyun alikoulukuntaa

muokkaa
 • Drikung Kagyu, johon sisältyi Lhapa lahko, ensimmäisten Bhutanilaisten dzongien rakentajat. Jäi myöhemmin Drukpan varjoon.
 • Drukpa Kagyu, joka yhdisti linjoja sekä Gampopalta että Rechungpalta, on Bhutanin valtionuskonto ja antaa valtiolle nimen Druk Yul. Drukpa-luostareita löytyy myös Ladakhista, Zanskarista, Lahoulista, Kinnaurista, Spitistä ja muista osista Himalajaa.
 • Mar Kayu
 • Shugseb Kagyu
 • Taklung Kagyu
 • Trophu Kagyu
 • Yamzang Kagyu
 • Yelpa Kagyu

Koulukuntien järjestäminen neljään suureen ja kahdeksaan pieneen on perinteinen tapa, muttei aina käytännöllinen, kun yrittää ymmärtää niiden historiaa tai vaikutuksia. Esimerkiksi aivan ensimmäinen Kagyu koulukunta, Shangpa Kaguy, edeltää Gampopaa ja on siten tämän luokittelun ulkopuolella. Toinen koulukunta on Rechung Kagyu, jonka perusti Rechung Dorje Drakpa.

Ainoat koulukunnat, joilla on minkäänlaista merkitystä nykyään ovat: Karma Kagyu, Drukpa, Drigung ja Taklung -koulukunnat.

Opetuksia

muokkaa

Kagyun keskeinen opetus on Mahamudra, "Suuri sinetti", niin kuin Gampopa valaisi aihetta lukuisissa kirjoituksissaan. Opinkappale keskittyy neljään ensisijaiseen meditaatioharjoituksen tasoon(Mahamudran neljä joogaa):

 1. Mielen yksipisteisyyden kehittäminen
 2. Kaiken käsitteellitsen kehittelyiden ylittäminen
 3. Kaikkien ilmiöiden "yhden maun" näkökannan kehittäminen
 4. Polun hedelmä tai tulos, joka ylittää kaiken keksityn tai suunnitellun meditaation

Näiden neljän tason kehityksen avulla sanotaan harjoittajan saavuttavan Mahamudran täydellisen oivalluksen. Tärkeitä harjoituksia kaikissa kagyu koulukunnissa ovat tantriset chakrasamvaran ja vajravarahin harjoitukset.