Käyttöliittymäkomponentti

graafisen käyttöliittymän elementti

Käyttöliittymäkomponentti on yksittäinen graafisen käyttöliittymän elementti. Esimerkkejä käyttöliittymäkomponenteista ovat painonapit ja muuttumattomat ja muokattavat tekstikentät.

esimerkkejä käyttöliittymäkomponenteista (Java/Swing)

Käyttöliittymäkomponentit kootaan tyypillisesti ikkunaan, joka on itsessään ylimmän tason käyttöliittymäkomponentti. Ne ryhmitellään erilaisten säiliöiden (container) avulla hierarkkisesti sisäkkäin.

Yksinkertaisempia käyttöliittymäkomponentteja ovat tekstikenttä, jonka arvoa ei voi muuttaa (label), kuva, painike (button), muokattava yksirivinen tekstikenttä, lista tai monirivinen tekstilaatikko. Valikkopalkki (menu) ja pikapainikerivi (toolbar) ovat omia komponenttejaan. Lisäksi useisiin usein tarvittaviin tarkoituksiin on koottu valmiiksi komponentteja, kuten tiedostonvalitsin, viestin näyttävä ikkuna tai yksinkertainen kyllä-ei-peruuta-kysymys.

Käsiteltäessä ikkunan käyttöliittymäkomponentteja, ne saadaan haluttaessa antamaan tapahtumia (event), jotka jotka käsitellään funktiokutsuina. Vaihtoehtoisesti komponenttien arvot voidaan lukea käyttäjän sulkiessa ikkunan OK-painikkeella tai vastaavalle.