Ontologia (tietojenkäsittelytiede)

(Redirected from Käsitehierarkia)

Ontologia on tietojenkäsittelytieteissä, erityisesti tietämykseen liittyvässä tutkimuksessa ja kehitystyössä, kuvaus tarkasteltavan sovellusalueen käsitteistä ja käsitteiden välisistä suhteista. Kun filosofinen ontologia on olemisen kategorioita tutkiva tiede, rajautuu ontologia tietojenkäsittelytieteissä tietämysrakenteeksi, siis artefaktiksi, joka mallintaa valittua sovellusaluetta. Tietojenkäsittelytieteiden ja filosofian ontologioita yhdistää toisiinsa niiden koostuminen entiteeteistä, ideoista tai tapahtumista sekä niiden ominaisuuksista ja yhteyksistä tietyn kategorioiden järjestelmän määrittäminä.

On huomattavaa, että tietojenkäsittelytieteessä ontologialta vaaditaan harvoin universaalia totuutta vaan ontologia on yleensä tapauskohtainen ja käytännölliset tarpeet ohjaavat ontologiaan valittavia käsitteitä ja käsitesuhteita. Ontologioita käytetään tietokoneohjelmissa, joissa tarvitaan sovellusalueen yleistietämystä. Ontologioilla on merkittävä rooli myös ns. semanttisessa webissä, jossa ne nähdään tietokoneohjelmien keskinäisen kommunikoinnin ja sisällön analysoinnin mahdollistavina konesanastoina.

EsimerkkejäEdit

Yleinen suomalainen ontologia (YSO) perustuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA). YSO[1] on noin 30000 yleiskäsitteen joukko, joka on järjestetty siten, että ontologiassa oleva käsite on yhteydessä rinnakkais-, ylä- ja alakäsitteisiinsä. Esimerkiksi YSO-käsitteen historia yläkäsite on tieteet (erikoisalat), rinnakkaiskäsitteitä mm. kielihistoria, historiikit ja esihistoria ja alakäsitteitä mm. luonnonhistoria, kirkkohistoria, taidehistoria ja sotahistoria.

OntologiastandardejaEdit

Ontologioiden toteuttamiseen on kehitetty runsaasti erilaisia standardeja ja kuvauskieliä.

OntologioitaEdit

Suomalaisia ontologioitaEdit

  • Yleinen suomalainen ontologia (YSO), perustuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon.
  • Toimijaontologia (TOIMO)
  • Suomen ajallinen paikkaontologia (SAPO)
  • Suomen paikkaontologia (SUO)
  • Historiaontologia (HISTO)
  • Museoalan ontologia (MAO)
  • Taideteollisuusalan ontologia (TAO)
  • Valokuvausalan ontologia (VALO)

Katso myösEdit

Aiheesta muuallaEdit

Tämä tietotekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.