Avaa päävalikko

Käräjärauha on aiemmin vallinnut periaate, jonka mukaan käräjillä tuli vallita yleinen sovinnon tila. Rauha koski paitsi käräjäpaikkaa myös tietä sinne ja sieltä pois. Käräjärauha perustui muinaisruotsalaiseen oikeuskäsitykseen. Se oli yksi Birger-jaarlin ajalta säilyneistä rauhanvalalaeista (edsöre). Suomen oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 2 luvun 3 pykälässä oli määräys, jonka mukaan kihlakunnantuomarin oli käräjien aluksi julistettava käräjät ja käräjärauha alkaneiksi.[1]. Mainittu pykälä muutettiin lailla oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (459/1970), joka tuli voimaan vuoden 1971 alussa.[2]

LähteetMuokkaa