Käpylän ammattikoulu

Käpylän ammattikoulu oli Kullervonkadulla sijaitseva ammattikoulu. Nykyään rakennus toimii Stadin ammattiopiston Käpylän koulutusyksikön opetuspisteenä ja siellä opetetaan painoalaa sekä kemian tekniikkaa.

Käpylän ammattioppilaitoksen pääsisäänkäynti Kullervonkadulla.
Käpylän ammattioppilaitos Panuntieltä.

Historia muokkaa

Rakennus valmistui vuonna 1968, jolloin siihen muuttivat Helsingin kaupungin kirjapainokoulu, hienomekaanikkokoulu, leipurikoulu sekä laboratoriokoulu. Vuonna 1970 hienomekaanikkokoulu ja kirjapainokoulu yhdistyivät samaksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, Käpylän ammattikouluksi.

Vuonna 1978 leipuriosasto siirtyi Roihuvuoren ammattikouluun. Vapautuneet tilat otettiin valokuvauslaboranttien sekä prosessitekniikan opintolinjojen käyttöön. 1980 koulun nimi muutettiin Käpylän ammattioppilaitokseksi, johon kuuluivat graafisen tekniikan osasto sekä säätötekniikan (entinen hienomekaanikkokoulu) osasto.

Vuoden 1993 kevääseen asti rakennuksessa toimivat Käpylän ammattioppilaitos ja Laboratorioalan ammattioppilaitos. Toukokuussa 1993 Laboratorioalan ammattioppilaitos muutti uusiin tiloihin Onnentielle. Vuonna 1999 Käpylän ammattioppilaitos liittyi Heltechiin ja siitä tuli Käpylän koulutusyksikön opetuspiste. Sähköalan opetus siirtyi Vallilan opetusyksikköön vuonna 2010. Rakennukseen aloitettiin vuonna 2012 perusparannus ja sen on arvioitu valmistuvan elokuussa 2014.päivitettävä

Lähteet muokkaa