Julkinen valtuutus eli julkisesti tiedotettu valtuutus on sanomalehdessä julkaistuun ilmoitukseen tai muuhun julkiseen tiedonantoon perustuva oikeustoimi, jolla henkilö oikeutetaan toimimaan toisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta oikeudellisesti sitovalla tavalla. Se on tavallisesti voimassa suhteessa ennalta yksilöimättömiin henkilöihin. Tällainen valtuutuksen laji on melko harvinainen, paitsi sen prokuraksi nimitetty erikoismuoto.[1][2] Prokura merkitään kaupparekisteriin, jolloin sen katsotaan tulevan yleisön tietoon.[3]

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. Lasse Nikkarinen: Lakitieto 4, Otava 1983, ISBN 951-1-06460-6, hakusanat julkinen valtuutus ja valtuutus.
  2. Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999,ISBN 951-855-135-9, osa I palsta 973.
  3. Encyclopædia iuridica fennica, osa I palsta 974 kohta prokura.