Julkaisu

julkaistu kirjallinen tai audiovisuaalinen tuote tai muunlainen teos

Julkaisu on (useina kappaleina) julkaistu kirjallinen tuote,[1] alkujaan joko lehden artikkelissa tai kirjan muodossa niin että artikkeli jää pysyvästi saataville. 1980-luvun lopulta alkaen julkaisuja on voinut tehdä myös Internetissä. Julkaisemisella voidaan tarkoittaa muunkinlaisen uuden asian, esineen, ohjelman, laitteen tai muun sellaisen julkistamista. Julkaisu (engl. release) voi olla myös tietokoneohjelman tai sen version (engl. version tai release) tuonti myyntiin. Jopa esimerkiksi autojen uusien vuosimallien lanseerausta voidaan kuvata sanalla julkaisu.

Dokumentin versionhallinta muokkaa

Useamman ihmisen valmisteleman dokumentin (esimerkiksi rakennuspiirustus, tietokoneohjelma, raportti) eri versioiden muutosten hallinnassa käytetään myös termiä julkaisu (release) merkkinä dokumentin kypsyydestä. Kehittelyn yleensä tällöin alkanut luonnoksesta edeten luonnosversioina, joiden muutoksia seurataan, viralliseen dokumenttiin.

Referoitu julkaisu muokkaa

Eri tieteenalan tutkimustuloksia julkaistaan tiedelehdissä, joista arvokkaampina pidetyt pyytävät kustakin julkaistavaksi lähetetystä artikkelista tieteenalan vertaisarvion ennen julkaisua. Referoitujen julkaisujen lukumäärä on tullut tieteissä merkittäväksi laadun ja määrän mittariksi. Referoitujen julkaisujen lukumäärästä lasketaan mittareita kuten julkaisua/maan populaatio ja julkaisua/euro, joilla eri maiden tieteen tasoa pyritään suhteuttamaan.

Pelkkä referoitujen julkaisujen määrä ei riitä kuvamaan tieteentekijän laatua, kun maailman tiedejulkaisujen määrä on noussut tuhansiin tai kymmeniin tuhansiin. Laatua on olettu mitata tutkijan artikkelin lainausten lukumääränä, jossa siinäkin on jouduttu poistamaan ristiinlainauksella vedätettyjä lukuja.

Lähteet muokkaa

  1. Julkaisu. Kielitoimiston sanakirja. Viitattu 19.12.2017.

Katso myös muokkaa