Suomen jätelaki

(Ohjattu sivulta Jätelaki)

Suomen jätelaki tarkoittaa Suomessa jätteistä ja jätehuollosta eri aikoina säädettyjä lakeja.

Vuoden 2011 jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.[1]

Vuoden 2011 jätelakiMuokkaa

Vuoden 2011 jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1. toukokuuta 2012. Samalla kumottiin vuoden 1993 jätelaki sekä vuonna 1993 annettu jäteasetus (1390/1993) kuitenkin niin, että vanhan lain 35 § ja vanhan jäteasetuksen jätehuoltotöitä koskeva 4 luku jäivät edelleen voimaan.[2]

Vuoden 1993 jätelakiMuokkaa

Vuoden 1993 jätelaki (1072/1993) tuli voimaan 1. tammikuuta 1994, ja se korvasi aiemman jätehuoltolain vuodelta 1978. Suomen jätelainsäädäntö yhdenmukaistettiin Euroopan unionin lainsäädännön kanssa, ja lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle. Jätelaki koskee tuotannossa ja kulutuksessa syntyviä jätteitä sisältäen ongelmajätteet mutta pois lukien räjähtävät tai radioaktiiviset jätteet.

Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksessa jätelakityöryhmän esitykseen jätettiin 7 eriävää mielipidettä vuonna 2010.[3]

Vuoden 1978 jätehuoltolakiMuokkaa

Vuoden 1978 jätehuoltolaki (673/1978) säädettiin 31. elokuuta 1978. Tämän lain nojalla annettiin jätehuoltoasetus (307/1979) vuonna 1979.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Jätelaki (646/2011) (1 §) Finlex®. Viitattu 22.5.2012.
  2. Jätelaki (646/2011) (148 §) Finlex®. Viitattu 22.5.2012.
  3. EkoAsiaa 2/2010 s.12

Aiheesta muuallaMuokkaa

  • Vuoden 2011 jätelaki (Jätelaki 17.6.2011/646) Finlex®. Helsinki: Oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 22.5.2012.
  • Vuoden 1993 jätelaki (Jätelaki 3.12.1993/1072) Finlex®. Helsinki: Oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 22.6.2010.