Energia Italiassa

(Ohjattu sivulta Italian energiapolitiikka)

Tämä artikkeli käsittelee energiantuotantoa ja -kulutusta Italiassa. Germanwatchin mukaan Italian osuus maailman vuoden 2008 hiilidioksidipäästöistä oli 1,6 % (41. sija), energiankulutuksesta 1,6 % ja väestöstä 0,9 %.[1]

Italian energiaintensiteetti on IEA:n mukaan alhaisin G8-maista vuosina 1990-2007.selvennä Se on säilynyt samana 1980-luvulta alkaen, kun samanaikaisesti muissa EU-maissa energiatehokkuus on parantunut. Italian energiatehokkuusparannus (0,25 %/vuosi) on johtunut ennemminkin toiminnan vähenemisestä kuin energian käytön tehostamisesta. Italia julkaisi vuonna 2007 kansallisen energiatehokkuussuunnitelman: 9,6% vuoteen 2016 mennessä. Energiatehokkuusstrategiasta puuttuu silti yhä (9/2009) vuosittain aikataulutetut todennettavat lyhyen ja pitkänaikavälin tavoitteet eri sektoreille suhteessa kokonaisuuteen vähintään vuoteen 2020 asti.[2]

Tuonti ja vientiMuokkaa

Vuonna 2008 energian tuonti suhteessa primaarienergiaan oli Italiassa 88 % (1810/2047 TWh). IEA:n mukaan vuonna 2007 Italia oli 7. suurin öljyntuojamaa: 94 Mt (4 %), 4. maakaasun tuojamaa (77 mrd. kuutiota =10 %), 7. kivihiilen tuojamaa (25Mt =3 % maailman tuonnista). Italialla on 9. sija öljyjalosteiden tuonnissa (101 Mt, 2,6 % maailman tuonnista) vuonna 2007, joista vientiin meni 17 Mt.[3]

Italia tuo öljyä muun muassa Libyasta. Tuonnin määrä vuonna 2010 oli (343 / 1207) *103 tynnyriä päivässä.[4]lähde tarkemmin?

SähköMuokkaa

Pääartikkeli: Sähköntuotanto
Sähkö asukasta kohti Italiassa (kWh/as.)[5][6][7][8]
Kulutus Tuotanto Foss. Ydin UE-Bio Bio+jäte UE %
2004 6 003 5 219 3 919 0 1 001 299 21,7 %
2005 6 029 5 189 4 200 0 884 105 16,4 %
2006 6 132 5 349 4 377 0 849 123 15,8 %
2008 6 054 5 384 4 271 0 992 120 18,4 %
Ero 2004-8 +51 +165 +352 0 -9 -179 -
Ero 2004-8 +1 % +3 % +9 % - -1 % -60 % -3,3 %-yks.
* UE-Bio sisältää vesivoiman, tuulivoiman, aurinkosähkön ja geotermisen sähkön
* UE % = (uusiutuvan sähkön oma tuotanto / sähkön kulutus) * 100 %

Italian sähkönkulutus asukasta kohti oli 22 % pienempi kuin EU-15 keskiarvo. Italiassa ei ole ydinvoimaa. Vuonna 2006 uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuus oli 5,8 % pienempi kuin vuonna 2004.[7]

Vuonna 2005 oma sähköntuotanto oli 5200 kWh/as. ja jakautui seuraavasti: fossiilinen voima 81 %, vesivoima 17 % ja jäte 2%. Yrityksiin sisältyy Enel.[9] Syöttötariffi säädettiin vuonna 1992.[10]selvennä

Italian sähkönkulutus oli 339 TWh vuonna 2008.[11] Italian sähkönkulutuksesta vuonna 2009 oli fossiilista 66 %, uusiutuvaa sähköä 21 % ja sähkön tuontia 13 %.

YdinvoimaMuokkaa

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen pidetty kansanäänestys päätti keskeyttää silloin käytössä, suunnitteilla ja rakenteilla olleen ydinvoiman. Vuosi onnettomuuden jälkeen, 1987 Italiassa päätettiin sulkea kaikki neljä ydinvoimalaitosta ja niistä viimeinen suljettiin vuonna 1990[12] Silvio Berlusconin hallitus on asettanut uudelleen tavoitteeksi rakentaa uusia ydinvoimaloita niin, että vuoteen 2030 mennessä 25 % maan sähköstä tuotettaisiin ydinvoimalla.[13] [14]

MaakaasuMuokkaa

Eni on johtava öljy- ja kaasuyritys Italiassa.

Uusiutuva energiaMuokkaa

 
Tuulivoima, Sondrion maakunta

Kapasiteetti vuoden 2008 lopussa oli: tuulivoima 3 700 MW (2 % sähköstä), aurinkolämmitys 1 100 MW, geoterminen energia 800 MW,[15] aurinkokennot 300 MW ja biodiesel 6,5 TWh.[16] Tuulivoiman osuus uusiutuvasta sähköstä oli 9 %.[17] Italialla olisi merkittävästi hyödynnettyä suurempi aurinko- ja tuulivoimapotentiaali.

RakennuksetMuokkaa

IEA:n mukaan Italian rakennuskannan energiatehokkuudessa on parannusmahdollisuuksia. Energy Performance of Buildings direktiivin (EPBD) ratifiointi vahvistaisi sekä uusien että vanhojen rakennusten energiankulutusta. IEA:n mukaan Italian tulisi vahvistaa passiivitalojen, nollaenergiatalojen ja matalaenergiatalojen rakentamista.[2]

LiikenneMuokkaa

Italiassa oli IPCC:n mukaan 2000-luvun alussa noin 550-600 ajoneuvoa 1000 asukasta kohti. Vertailuna ajoneuvomäärä arvioituna: USA 750, UK 400, Saksa 430 ja Ruotsi 450.[18] Italia asetti 2/2009 talouskannusteen, ns. romutuskorvauksen, vanhojen autojen vaihtamiseksi uusiksi, kuten Ranskassa, Saksassa ja Japanissa.

IEA:n mukaan ekoajaminen antaa 10 % polttoainesäästön. Italialla on ekoajo-ohjelma, kuten Euroopan komissio, Kanada, Saksa, UK ja USA. Italia on hyväksynyt EU asetuksen uusien autojen CO2-päästörajasta: 130 g/km vuodesta 2015, siten että vuonna 2012 uusista autoista 65 % alittaa rajan.[2] Italiassa on biopolttoaineille E1 ja D1 velvoite v. 2008.[10]

IlmastonmuutosMuokkaa

Italia on EU:n perustajajäsen ja sitoutunut EU:n päästövähennyksiin. Italia on ratifioinut Kioton pöytäkirjan. Italian ilmastopäästöt kasvoivat 10 % aikavälillä 1990-2005 (517 Tg (1990) ja 567 Tg (2006). Suomen päästöt kasvoivat samana aikana 13 %.[19]

Energiatase ja hiilidioksidipäästötMuokkaa

Energia Italiassa[20][21][22]
Väestö Prim. energia Tuotanto Tuonti Sähkö CO2-päästö
milj. TWh TWh TWh TWh Mt
2004 58,1 2 145 351 1 837 328 462
2007 59,3 2 072 307 1 837 339 438
2008 59,9 2 047 313 1 810 339 430
Muutos 2004-2008 3,0 % -4,6 % -10,6 % -1,5 % 3,2 % -7,0 %
Mtoe = 11,63 TWh, Tuonti= Nettotuonti-nettovienti

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Key Data for the 10 largest CO2 Emitters CCPI 2009
 2. a b c Progress with implementing energy efficiency policies in the G8 IEA 8/2009 s. 15, 24, 52-54
 3. Key world energy statistics 2009
 4. FT 22.3.2011 s. 29
 5. Energiläget i siffror, Energy in Sweden, Facts and figures 2006 ET2006_44.pdf
 6. Energiläget i siffror, Energy in Sweden, Facts and figures 2007 taulukko 25 ET2007_50.pdf
 7. a b Energiläget i siffror 2008 Taulukko.26 ET2008:20 Energimyndigheten
 8. i siffror 2009 Energimyndigheten Ruotsi
 9. Energy in Sweden 2008 2009 s. 89
 10. a b Renewables 2009 Update Global Status Report REN21 sihteeristö (Pariisi) ja Worldwatch-instituutti (Washington, DC), 13.5.2009
 11. IEA Key energy statistics 2010 sivu 52
 12. Archived copy energytrends.pnl.gov. Arkistoitu 6 September 2005. Viitattu 17.8.2005.
 13. WNA: Nuclear Energy in Italy
 14. Reuters: Italy drafts decree on nuclear site selection
 15. Renewables 2009 Update Global Status Report REN21 sihteeristö (Pariisi) ja Worldwatch-instituutti (Washington, DC), 13.5.2009 s. 29
 16. Lähteet artikkelissa Uusiutuva energia Euroopan Unionissa
 17. Energy in Sweden 2010, Ruotsin energiavirasto, Taulukko 49: Specific electricity production per inhabitant with breakdown by power source (kWh/person), Lähde: IEA/OECD
 18. IPCC WG III, Technical Summary luku arvioitu kuvasta TS 14 s. 48
 19. [National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2006] FCCC/SBI/2008/12, UNFCCC 17.11.2008
 20. IEA Key world energy statistics 2010 Sivut: Raakaöljy s.11, öljytuotteet s. 21, öljyn nettoviennin maat s. 23, hiili ja turve s. 15, maakaasu s. 13, sähkö s.27, 17, 19 ja 25 ja maakohtaiset indikaattoriluvut alkaen sivu 48
 21. IEA Key world energy statistics 2009
 22. IEA Key world energy statistics 2006

Aiheesta muuallaMuokkaa