Intentionalismi viittaa tieteenfilosofiassa intentionaaliseen selittämiseen. Se on eräs finalistisen selittämisen muoto. Finalistisessa selittämisessä jokin asia pyritään selittämään tietoisen ja päämäärähakuisen toimijan uskomusten ja aikomusten avulla.[1]

Intentionaalisen selittämisen tarkoituksena on ymmärtää, miksi joku ihminen tai muu älyllinen olento tekee jotakin jollakin tavalla. Intentionaalinen selitys selittää ihmisen käyttäytymisen johtuvan hänen haluistaan ja uskomuksistaan eli intentionaalisista tiloistaan. Intentionaalisilla tiloilla tarkoitetaan mentaalisia tiloja, jotka suuntautuvat itsen ulkopuolelle.[2][1]

Intentionaalisen selityksen tavoitteena on löytää perustelut, motiivit tai tiedostetut syyt toiminnalle sekä ymmärtää ihmistä osana tämän sosiaalista ympäristöä. Intentionaalista selittämistä nimitetään usein tulkinnaksi tai ymmärtämiseksi.[1]

Toinen finalistisen selittämisen muoto on funktionalismi.[1]

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. a b c d Selittäminen ja "ymmärtäminen" Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Viitattu 18.12.2008.
  2. Revonsuo, Antti: Tieteenteorian kurssi Turun yliopisto. Viitattu 18.12.2008. [vanhentunut linkki]

Aiheesta muualla Muokkaa