Ildefons Cerdà i Sunyer (23. joulukuuta 1815 - 21. elokuuta 1876) oli katalonialainen kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun uranuurtaja. Hänet tunnetaan Barcelonan laajennukseksi rakennetun Eixamplen alueen ruutukaavan suunnittelijana.

Ildefons Cerdà
Eixamplen alueen kaavan alkuperäisluonnos

Eixamplen ruutukaava Muokkaa

Cerdà sai vuonna 1856 Barcelonan kaupunginhallitukselta toimeksiannon Barcelonaa ympäröivien tasankojen topografisen kartan laatimiseksi. Samalla hän alkoi suunnitella tapoja, joilla ahtaaksi käynyttä keskiaikaista kaupunkia voitaisiin tehokkaasti laajentaa. Cerdà ei löytänyt 1800-luvun puolivälissä sopivaa aineistoa suunnittelutyön pohjaksi, joten hän päätti suunnitella kaavan alusta lähtien itse. Kaava perustui kulmistaan viistetyistä neliöistä koostuviin kortteleihin sekä pitkiin ja leveisiin katuihin, joille pääsi runsaasti auringonvaloa ja joille mahtuivat niin jalankulkijat, hevosvaunut kuin hevosvetoiset raitiovaunutkin.

Ajatus loogisen verkostomaisesta, vehreästä ja valoisasta kaupunkirakenteesta oli 1800-luvulla aikaansa edellä. Koska alue rakennettiin käytännössä puhtaalta pöydältä, päästiin myös esimerkiksi viemäröintiä ja muita järjestelmiä rakentaessa käyttämään viimeisintä teknologiaa. Cerdàn suunnitelmat toteutuivat suurilta osin, mutta tilanpuutteen vuoksi rakennuksista tehtiin lopulta suunniteltua korkeampia ja korttelien sisäpihoille kaavailluista pienistä puutarhoista luovuttiin. Peruskaava on kuitenkin edelleen nähtävissä selkeästi Eixamplen alueen katukuvassa.

Lähteet Muokkaa

  • Saunaluoma, Hannu: Ildefons Cerdà (1815-1876) (.pdf) (Työväenmuseo Werstaan seminaariesite) tampere.fi. 14.8.2008. Viitattu 1.4.2010.