ISRC

äänitteiden ja musiikkivideoiden tunnistamisessa käytetty koodi

ISRC-tallennekoodi (lyhenne sanoista International Standard Recording Code) on äänitteiden ja musiikkivideoiden tunnistamisessa käytetty koodi. ISRC -tallennekoodi määritetään ISO-standardissa ISO 3901. ISO on antanut koodien jakelun kansainvälisen äänitetuottajien järjestön IFPIn tehtäväksi. Suomessa ISRC -koodien antamisesta vastaa Musiikkituottajat - IFPI Finland ry[1]

ISRC -koodi annetaan erikseen kullekin teoksesta julkaistulle tallenteelle. Näin jokaisella teoksesta julkaistulla versiolla on oma koodinsa. Luokittelu luo perustan kansainväliselle tallenteiden EDI-rekisteröinnille. Sillä on tarkoitus helpottaa paitsi kirjastojen ja arkistojen luettelointia, myös teosten tunnistamista tekijänoikeusraportoinnin yhteydessä. ISRC ei kuitenkaan yksilöi itse teosta, joten se toimisi raportoinnissa lähinnä viiteavaimena teokset yksilöivään tietokantaan.

ISRC -koodi tallennetaan itse kappaleeseen masteroinnin yhteydessä PQ -koodausvaiheessa.

ISRC -koodi muodostuu 12 merkistä seuraavassa muodossa: CC-XXX-YY-NNNNN. Koodin neljä osaa määritellään seuraavasti:[2]

  • CC on kustantajan kotimaa ISO-3166-1 alpha-2 mukaisesti
  • XXX on kustantajan tunniste, jonka paikallinen ISRC -rekisteröintielin antaa
  • YY määrittää tallenteen (ei siis teoksen) julkaisuvuoden
  • NNNNN on kustantajan tallenteelle antama vuosittain juokseva sarjanumero

Lähteet

muokkaa

https://www.ifpi.fi/isrc/

  1. [1] (Arkistoitu – Internet Archive)
  2. ISRC Handbook, kappale 3.5.1 (Arkistoitu – Internet Archive)