ISO 3166

maakohtaisten lyhenteiden standardi

ISO 3166 on ISO-järjestön standardi, joka määrittää kansainvälisesti käytettävät koodit valtioille ja eräille muille alueille. Standardi koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee maakoodeja, toinen valtioiden osa-alueiden koodeja ja kolmas vanhentuneiden koodien korvaamista.

Valtiot ja niihin verrattavat alueet (ISO 3166-1)

muokkaa
 
Euroopan maiden ISO 3166-1 alpha-2 -koodit.

ISO 3166-1 sisältää valtioiden ja niihin verrattavien alueiden kaksikirjaimiset, kolmikirjaimiset ja numeeriset koodit. Kaksikirjaimisia koodeja käytetään muun muassa Internetin maakohtaisissa ylätason verkkotunnuksissa. Esimerkiksi suomalaisten varattavissa on .fi-loppuisia osoitteita.

  • ISO 3166-1 alpha-2 – kaksikirjaiminen koodi
  • ISO 3166-1 alpha-3 – kolmikirjaiminen koodi
  • ISO 3166-1 numeric – kolminumeroinen koodi, joka on identtinen Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimiston (UN Statistics Division) käyttämän aluekoodin kanssa.

Valtio tai alue saa standardiin koodin, jos se on listattuna Yhdistyneiden kansakuntien julkaisussa United Nations Terminology Bulletin Country Names tai YK:n tilastotoimiston julkaisussa Country and Region Codes for Statistical Use. Tullakseen listatuksi julkaisussa Country Names valtion pitää olla YK:n jäsen, jonkin YK:n erityisjärjestön jäsen tai osallistua Kansainvälisen tuomioistuimen toimintaan tuomioistuimen perussäännön mukaisesti.

Valtioiden 1. aluehallintotasot (ISO 3166-2)

muokkaa

ISO 3166-2 sisältää valtioiden ensimmäisen aluehallintotason osa-alueiden koodit. Niiden alkuosana on kaksikirjaiminen ISO 3166-1 -maakoodi, jota seuraa yhdysviiva ja kirjaimista tai numeroista koostuva aluetunnus.

Vanhentuneiden koodien korvaaminen (ISO 3166-3)

muokkaa

ISO 3166-3 käsittelee käytöstä poistettujen ja toisessa merkityksessä uudelleen käyttöön otettujen kaksikirjaimisten ISO 3166-1 -maakoodien korvaamista silloin, kun niiden aiemmin tarkoittamaan alueeseen joudutaan nykyisin viittaamaan.

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa