Kansainvälisesti tärkeä lintualue

alue, jolla pesii kansainvälisesti huomattava määrä lintuja
(Ohjattu sivulta IBA)
Hakusana ”IBA” ohjaa tänne. ”Iba” on myös ibanin kielen ISO 639 -kielikoodi.

Kansainvälisesti tärkeä lintualue eli Important Bird and Biodiversity Area (IBA) on BirdLife Internationalin perustama hanke, jossa tunnistetaan ja suojellaan tärkeitä lintukohteita. IBA-alueita on määritelty noin 10 000, ja alueista 100 sijaitsee Suomessa.

IBA-logo

Yleistä IBA:sta Muokkaa

IBA-alueen valintakriteerit Muokkaa

 
Mietoistenlahti on yksi Suomen sadasta IBA-alueesta.

IBA-alueet määritellään kansainvälisesti hyväksyttyjen kriteerien mukaan. IBA-alueen tulee täytyy yksi kolmesta seuraavista vaatimuksista.

 • Alueen tulee antaa asuinpaikka kansainvälisesti vaarantuneella lajille.
 • Alueella pitää olla suuri muuttolintujen, rantalintujen tai merilintujen keskittymä.
 • Alueella elää iso määrä pienelle alueelle keskittyneitä lintulajeja.

IBA-alueiden jatkuvat tavoitteet Muokkaa

 • alueiden linnustonsuojeluarvon turvaaminen
 • alueiden turvaaminen uhkatekijöitä vastaan
 • alueiden saaminen osaksi virallista suojeluverkostoa
 • alueiden linnuston seuraaminen

Käytännön tehtävät Muokkaa

 • Tiedon keruu kirjallisuudesta
 • Yhteistyö asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa
 • Hoitosuunnitelmien teko ja toteutus
 • Alueiden lintulaskennat ja lintukantojen seuranta
 • Kansallisen IBA tietokannan ylläpito
 • Alueisiin liittyvän tiedon julkaiseminen
 • Linnustonsuojelun ja luonnonsuojelun edistäminen hankkeen avulla

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Muokkaa

Suomen tärkeät lintualueet eli Finnish Important Bird Areas (FINIBA) ovat kansallisesti tärkeitä lintualueita Suomessa. Niitä on yhteensä 411 ja kaikki Suomen 97 IBA-aluetta kuuluu niihin. Suomessa hanketta tekee BirdLife Suomen ohella yhteistyönä Suomen ympäristökeskus. Yksittäisten laskijoiden lisäksi aineistoa on saatu muun muassa Metsähallitukselta ja Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta.

Lähteet Muokkaa

Aiheesta muualla Muokkaa