Homokiraalisuus

Eräs itseään edistävä, autokatalyyttinen reaktio, joka kasvattaa tietyn enantiomeerin osuuden hyvin suureksi.

Homokiraalisuus on kiraalisten molekyylien eli enantiomeerien yhtäläistä kiraalisuutta. Yleensä kiraalisuus todetaan ilmoittamalla, onko molekyyli tyyppiä L vai D. Nämä ovat toistensa peilikuvia, eli ne edustavat vastakkaisia kätisyyksiä. Jos kahden molekyylin kiraalisuus on L ja L, ne ovat homokiraalisia, samoin kuin jos ne ovat tyyppiä D ja D. Jos ne ovat tyyppiä L ja D, ne eivät ole keskenään homokiraalisia.

Homokiraalisuus ja elämäMuokkaa

Homokiraalisuus on elämälle välttämätöntä. Esimerkiksi elävissä soluissa olevat aminohapot ovat tyyppiä L. Monesti L-yhdisteiden paikalle tulevat D-muodot ovat myrkyllisiä. Muutenkaan erilaiset muodot eivät toimi yhdessä esimerkiksi proteiineissa, jotka koostuvat aminohapoista. Homokiraalisuuden syntyä elävien olioiden aminohapoissa, emäksissä, sokereissa ym. ei täysin ymmärretä evoluutioteorian näkökulmasta tarkasteltuna.

Joidenkin autokatalyyttisten reaktioiden on havaittu vahvistavan tiettyä kiraalisuutta. Kiraalisuus pystyy joskus helpostikin siirtymään katalyytista katalysoitavaan alun perin eri kiraalisuuksia sisältävään molekyylijoukkoon. Tämä ei selitä kiraalisuuden alkuperää, sillä reaktio vaatii ainakin jossain määrin enemmän jompaakumpaa kiraalisuutta. Sen on oletettu liittyvän muun muassa ulkoa tulevaan polarisoituun säteilyyn tai beta-hiukkasiin, jotka vuorovaikuttavat eri tavoin erikiraalisten yhdisteiden kanssa.

Aiheesta muuallaMuokkaa