Hoitotason ensihoito

Hoitotason ensihoidolla tarkoitetaan ensihoitoyksikköä, joka on miehitetty vähintään yhdellä hoitotason tasotestauksen läpäisseellä ensihoitajalla. Näiden ensihoitajien tulee kyetä aloittamaan potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja kyettävä toteuttamaan kuljetus siten, etteivät potilaan elintoiminnot vaarannu. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi potilaan tilaan oleellisesti vaikuttavan ensihoitolääkkeen anto, 12-kanavaisen EKG:n otto ja sen tulkinta, elvytystilanteen johtaminen ja hoito, elottoman aikuisen ja lapsen intubaatio, tajuttoman intubaatio kevyttä anestesiaa käyttäen sekä rytmihäiriöiden hoito ulkoisella tahdistuksella. Lisäksi hoitotasoiselta ensihoitajalta odotetaan valmiutta päätellä tutkimusten ja haastattelun perusteella työdiagnoosi ja valita hoitolinjat sen mukaan sekä toimia monipotilastilanteessa lääkinnällisen pelastustoiminnan johtajana.

Valvonta muokkaa

Hoitotason ensihoitoa valvovat sairaanhoitopiirit, jotka täydentävät oman alueensa hoito-ohjeita ja määrittelevät, mitä toimenpiteitä hoitotasolla saa ja tulee tehdä. Lisäksi sairaanhoitopiirin vastuulla on järjestää hoitotasolla toimivien henkilöiden tasotestaus ja valvoa opitun tiedon ja taidon ylläpitoa.

Lääkintäesimiestoiminta muokkaa

Monissa suurissa kaupungeissa on aloitettu lääkintäesimiestoiminta, jossa hoitotasolla olevalla sairaankuljettajalla miehitetty ajoneuvo toimii perustason ambulanssien tukiyksikkönä ja lääkinnällisen pelastustoiminnan johtajana. Potilas hyötyy, kun perustason ensihoitoyksikön tueksi saadaan tehostettuun hoitoon kykenevä yksikkö. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lääkitykset, hengitysteiden varmistaminen intubaatiolla, hengitysvaikeuspotilaan CPAP-hoito ja muut toimenpiteet, joiden hoitamiseen ei ole perustason yksikössä valmiutta.

Koulutus muokkaa

1. toukokuuta 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki,[1] jonka nojalla on annettu myös ensihoitoa ohjaava asetus. Asetuksen mukaan hoitotason tehtävissä voivat jatkaa ennen kyseistä päivämäärää pätevyyden saaneet henkilöt. Tämän jälkeen uuden työntekijän on oltava joko ensihoitaja tai vähintään 30 opintopisteen laajuisen ensihoitoon suuntaavan lisäkoulutuksen käynyt sairaanhoitaja.[2] Tällä tavoin pyritään varmistaman hoitotasolla toimivien henkilöiden tieto-taitotason riittävyys lääkehoidossa ja potilaan elintoimintojen turvaamisessa.

Lähteet muokkaa

  1. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) (Ajantasainen säädös) Finlex. 30.12.2010. Viitattu 18.1.2020.
  2. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (340/2011) (Alkuperäinen säädös) Finlex. 6.4.2011. Viitattu 18.1.2020.

Aiheesta muualla muokkaa