Avaa päävalikko

Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitos on tammikuussa 2010 toimintansa aloittanut, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella toimiva, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan alaisuudessa toimiva monialainen laitos. Se rakentuu viidestä oppiaineesta: Suomen historia ja yleinen historia, maantiede ja yhteiskuntamaantiede, sekä ympäristöpolitiikka ja –oikeus.

OpiskeluMuokkaa

Historia- ja maantieteiden laitoksella opiskelee noin 560 perustutkinto-opiskelijaa ja 100 jatko-opiskelijaa. Vastaavasti laitoksen henkilökuntaan kuuluu (alkuvuonna 2019) 11 professoria, 7 yliopistonlehtoria, sekä vaihteleva määrä tutkijatohtoreita ja nuorempia tutkijoita, sekä tutkimus- ja opetushenkilökuntaa, kuten dosentteja.

Laitoksen tarjoama koulutus jakautuu perus- ja jatkokoulutukseen. Historia-aineissa alempi korkeakoulututkinto on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, maantieteessä luonnontieteiden kandidaatin tutkinto; kaikissa näistä kolmesta ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisterin tutkinto. Yhteiskuntamaantieteessä suoritetaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Ympäristöpolitiikassa ja -oikeudessa voidaan suorittaa joko yhteiskuntatieteiden tai hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot suuntautumisesta riippuen.

TutkimusMuokkaa

Laitoksen tutkimuksen painoalat ovat yhteiskunnallinen ympäristötutkimus, kulttuurilliset ja maantieteelliset rajat ja reuna-alueet, sekä humanistis-yhteiskunnallinen hyvinvoinnin tutkimus. Laitoksella tehdään tutkimustyötä neliportaisen tutkijanuramallin kaikilla tasoilla. Tutkimus konkretisoituu julkaistuissa tutkimuksissa, opinnäytetöiden tieteellisessä tasossa, sekä yksikön henkilökunnan saamassa tutkimusjulkisuudessa.

Muut suuntautumisvaihtoehdot ja monitieteiset ohjelmatMuokkaa

Laitos koordinoi monitieteistä geoinformatiikan opintokokonaisuutta, jota suositellaan sivuaineeksi opiskelijoille, jotka haluavat oppia hyödyntämään paikka- ja aluetietoa sekä oppia sen tuottamista, analyysiä ja soveltamista. Laitoksella annetaan arkistoalan opetusta, joka vastaa Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoja sekä Ylempää arkistotutkintoa. Laitoksella toimii kolme kansainvälistä, oppiainerajat ylittävää opintokokonaisuutta. Human Geography Programme on maisteri-vaiheen opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille, sekä PhD-opiskelijoille suunnattu maisteriohjelma, joka käsittelee eurooppalaista yhdentymistä, varsinkin Pohjois-Euroopassa. Karelia, Russia and Baltic Area käsittelee Suomen, Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän, sekä Karjalan suhteita historiassa ja nykyhetkessä. Venäjä- ja rajatutkimus käsittelee Venäjää, sen rajoja ja raja-alueita, tarkoituksenaan kehittää opiskelijan kykyä arvioida ja ymmärtää, millainen toimija Venäjä on tänä päivänä sekä millaiset poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset prosessit ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat venäläisen yhteiskunnan kehitykseen.

LähteetMuokkaa