Hilja Vilkemaa

suomalainen poliitikko

Hilja Elina Vilkemaa (sukunimi vuoteen 1914 Vilkman; 24. joulukuuta 1887 Turku8. joulukuuta 1976 Helsinki) oli suomalainen oppikoulun lehtori, edistyspuolueen kansanedustaja ja kirjailija.

Hilja Vilkemaa vuonna 1926

Hilja Vilkemaan äiti oli ompelija Alina Wilkman. Hän pääsi ylioppilaaksi 1909 ja valmistui filosofian kandidaatiksi 1920 sekä maisteriksi 1922. Vilkemaa toimi Helsingin suomalaisen tyttölyseon suomen kielen ja historian tuntiopettajana sekä viransijaisena 1921–1928, Uuden yhteiskoulun suomen kielen ja historian tuntiopettajana 1926–1927 ja Koulukujan yhteislyseon opettajana ja johtajana 1928–1929. Hän oli Helsingin suomalaisen tyttölyseon ja Tyttönormaalilyseon tuntiopettajana ja viransijaisena 1931–1936, Helsingin toisen suomalaisen tyttökoulun suomen kielen nuorempana lehtorina 1936–1938, Tyttönormaalilyseon historian ja yhteiskuntaopin vanhempana lehtorina 1938–1957, Tyttönormaalilyseon vt. yliopettajana 1947–1948 sekä Tyttönormaalilyseon vararehtorina 1951–1957. Vilkemaa sai opetusneuvoksen arvon 1957.

Hilja Vilkemaa oli mukana Suomalaisen Naisliiton toiminnassa vuodesta 1910 alkaen ja toimi liiton sihteerinä ja puheenjohtajana. Vilkemaa pyki erityisesti tekemään tunnetuksi kirjailija Minna Canthin elämäntyötä ja hän perusti tätä varten opintokerhoja ja järjesti Canth-aiheisia juhlia. Vilkemaa oli Naisten Ääni-lehden päätoimittajana ja hän toimitti myös Raittiuskasvatus-lehteä ja Suomen Naisten lehteä.

Vilkemaa toimi Kansallisen edistyspuolueen kansanedustajana 1920–1922 edustaen Turun läänin pohjoista vaalipiiriä. Hän oli myös Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä 1951–1964 ja kuului Vapaamielisten Liiton hallitukseen ja johtokuntaan.

Teoksia

muokkaa
 • Naisten suhde valtiolliseen toimintaan. Kansallisen edistyspuolueen kirjasia 4. Kansallinen edistyspuolue, Helsinki 1919.
 • Kuvia vuosisatain saatosta : suomalaisen naisliiton kesäjuhlassa Terijoella heinäkuun 5 p:nä 1931 esitetty juhlakulkue ja kuvaelma. Helsinki 1931
 • Minna Canth : elämäkerrallisia piirteitä. Otava 1931
 • Suomalaisen partiotyttöliiton nuotiomenot ; tekijät Hilja Vilkemaa ja Einar Fieandt. Suomalaisen partiotyttöliiton julkaisuja 2. Helsinki 1932
 • Nuoriso ja politiikka, teoksessa Turun tyttölyseo : (Turun suomalainen tyttökoulu) 1882-1932. Turku 1932
 • Nuorison julkinen salakoulu. Suomen naisten kansallisliiton siveellisyyskomitean julkaisuja n:o 7. Helsinki 1933
 • Partiotyttöjen marssi. Helsinki 1938
 • Miten opetamme raittiutta ; toim. O. A. Kärnä ja Hilja Vilkemaa. WSOY 1939
 • Heimon neliapila. Suomen opettajain raittiusliiton vuorokeskusteluja n:o 46. Suomen opettajain raittiusliitto, Vammala 1941
 • Ikeen murtuvan näät silloin. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1942
 • Yöstä aamuun uusin tunnuksin. Suomen opettajain raittiusliiton vuorokeskusteluja n:o 57. Suomen opettajain raittiusliitto, Vammala 1945
 • Reformaattori ; analysoinut Heikki Salomaa. Helsinki 1946

Lähteet

muokkaa