Herfindahlin indeksi

taloustieteen suure

Herfindahlin indeksi (myös Herfindahl–Hirschman-indeksi eli HHI) on taloustieteellinen suure, joka kertoo, kuinka voimakkaasti tarkasteltavat markkinat ovat keskittyneet. Markkinoiden keskittyneisyydellä tarkoitetaan sitä, että yksi tai muutama harva yritys myy merkittävän osan markkinoilla myytävästä kaupankohteesta. Keskittyneisyys liittyy usein myös vähäiseen kilpailuun.

Herfindahlin indeksin perusajatus on tarkastella markkinoilla toimivien yritysten kokoa suhteessa markkinoiden kokonaiskokoon. Indeksi saadaan, kun korotetaan kunkin markkinoilla toimivan yrityksen prosentuaalinen markkinaosuus toiseen potenssiin ja lasketaan näin saadut neliöt yhteen. Näin ollen indeksi voi saada arvoja väliltä 0–10 000.

Indeksin saama arvo on suuri, jos yhdellä tai joillakin harvoilla yrityksillä on selkeästi muita suuremmat markkinaosuudet. Toisin sanoen indeksin arvo on sitä korkeampi, mitä keskittyneemmät markkinat on kyseessä. Tyypillisesti markkinoita, joiden Herfindahlin indeksi on yli 1 800, pidetään keskittyneinä.

Kaava muokkaa

Herfindahlin indeksi lasketaan matemaattisesti ilmaistuna seuraavasti:

 ,

missä

  = yrityksen   markkinaosuus,

  = markkinoilla toimivien yritysten määrä.

Esimerkki muokkaa

Tarkastellaan markkinoita, joilla toimii viisi yritystä. Lasketaan Herfindahlin indeksin arvo, kun yritysten markkinaosuudet ovat seuraavanlaiset:

  1. yhden yrityksen markkinaosuus on 80% ja muiden yritysten markkinaosuudet ovat kukin 5%
  2. kunkin yrityksen markkinaosuus on 20%.

Ensimmäisessä tapauksessa Herfindahlin indeksi on 6 500 ( ), kun taas jälkimmäisessä indeksi on vain 2 000 ( ). Huomaa, että viiden yrityksen markkinoilla 2 000 on pienin mahdollinen indeksin arvo, eli Herfindahlin indeksin mukaan viiden yrityksen markkinat ovat joka tapauksessa keskittyneet.

Tämä talouteen, kaupankäyntiin tai taloustieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.