Heptanoli

kemiallinen yhdiste

Heptanoli C7H15OH on seitsenatomisesta hiiliketjusta koostuva palava, väritön, normaaliolosuhteissa nestemäinen alkoholi. Heptanolilla on kolme muuta isomeeriä, 2-heptanoli, 3-heptanoli ja 4-heptanoli, jotka eroavat toisistaan alkoholin toiminnallisen ryhmän (-OH) paikalla. 2-heptanolissa toiminnallinen ryhmä (-OH) sijaitsee toisessa hiiliatomissa. Kun taas 3-heptanolissa toiminnallinen ryhmä sijaitsee kolmannen hiilen kohdalla.

1-heptanoli
Tunnisteet
CAS-numero 111-70-6
PubChem CID 8129
Ominaisuudet
Molekyylikaava C7H15OH
Moolimassa 116,20 g/mol
Ulkomuoto väritön neste
Sulamispiste −34,6 °C
Kiehumispiste 175,8 °C
Tiheys 0,8187
Liukoisuus veteen 0,1 g / 100 ml veteen 20 °C:ssa

Heptanolista eli 1-heptanolista käytetään myös nimiä heptan-1-oli, n-heptyylialkoholi, 1-hydroksiheptaani ja n-heptanoli. Heptanolin leimahduspiste on 70 °C (c.c.) ja itsesyttymislämpötila 275 °C.

Heptanoli tuoksuu miellyttävälle ja sitä käytetään kosmetiikassa.

Yhdistettä esiintyy myös kukkien tuoksuissa ja semiokemikaalina eliöiden viestinnässä.

Aiheesta muualla muokkaa