Heavy Airlift Wing (HAW) on kansainvälinen sotilasilmakuljetusorganisaatio, joka on sijoitettu Unkariin Pápan lentotukikohtaan. HAW perustettiin virallisesti 27. heinäkuuta 2009 osana Strategic Airlift Capability (suom. strateginen ilmakuljetuskyky) -hanketta (Strategic Airlift Capability, SAC)[1], joka hankki käyttöönsä kolme Boeing C-17 Globemaster III -kuljetuskonetta. Koneissa on Unkarin kansallisuustunnukset. HAW:n tämänhetkinenmilloin? komentaja on Norjan ilmavoimien eversti. HAW:n vahvuus on enintään 155 sotilashenkilöä 12:sta jäsenmaasta, jotka ovat Alankomaat, Bulgaria, Liettua, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Slovenia, Suomi, Unkari, Viro ja Yhdysvallat. SAC-jäsenmaat lähettävät henkilöstöään HAW:iin tilapäisiin tai pysyviin tehtäviin.

SAC-jäsenmaat ovat HAW:n toiminnan alusta humanitaarisen avun tilanneet kuljetuksia joukoilleen ja kalustolleen, joita niiden on lähetettävä, sijoitettava tai uudelleensijoitettava voidakseen tukea kansallisten velvoitteidensa tai YK:n, EU:n tai Naton jäseninä niille lankeavien velvoitteiden täyttämistä sekä harjoitusten, koulutuksen ja humanitaarisen avun toteuttamista. Tällaisia jo päättyneitä tai edelleen jatkuviamilloin? tehtäviä ovat esimerkiksi ISAF- (2009–14) ja Resolute Support (2015–) -kriisinhallintaoperaatiot Afganistanissa, Unified Protector -operaatio Libyassa (2011), YK:n MINUSMA-kriisinhallintaoperaatio Malissa (2013–), EU:n sotilaallinen EUFOR RCA -kriisinhallintaoperaatio Keski-Afrikan tasavallassa (2014–15) ja YK:n MINUSCA-kriisinhallintaoperaatio Keski-Afrikan tasavallassa (2015–). Lisäksi HAW on toteuttanut tehtäviä logistisena tukena Ukrainassa vuonna 2014 tapahtuneen Malaysia Airlinesin lento 17:n maahansyöksyn tutkimuksille. HAW on myös tukenut merkittäviä humanitaarisia operaatioita, kuten esimerkiksi avustusoperaatioita maanjäristyksen seurauksista kärsineessä Haitissa vuonna 2010, tulvista kärsineessä Pakistanissa vuonna 2010 ja hurrikaanivahinkoja kokeneella Saint-Martinin saarella vuonna 2017. Tehtävät on suoritettu onnistuneesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. HAW on vuodesta 2009 alkaen osoittanut, mitä voidaan saavuttaa yhdistämällä ja jakamalla resursseja ja asiantuntemusta.

HAW ei kuulu Naton, EU:n tai YK:n komentorakenteeseen, mutta sen toimintaa valvoo SAC:n ohjausryhmä ja se tukeutuu Naton alaiseen asiantuntijaorganisaatio NAMPO:on (Nato Airlift Management Programme Office). NAMPO vastaa valtaosin SAC:n C-17-koneiden tarvitseman teknisen ja logistisen tuen ja koulutuksen hankinnoista Yhdysvaltain hallitukselta tämän Foreign Military Sales (FMS) -sotatarvikevientijärjestelyjen puitteissa. Tähän kuuluu myös C-17-koneiden huolto valmistaja Boeingin kanssa toteutetulla sopimusjärjestelyllä.

HAW:n johto muokkaa

HAW:n johtopaikoille valitaan edustajat jäsenvaltioista, joilla on SAC-hankkeessa suurimmat kansalliset lentotuntiosuudet. Edustettuina ovat Alankomaat, Norja, Ruotsi ja Yhdysvallat.[2] Heavy Airlift Wingin komentaja on eversti Bjørn Gohn-Hellum Norjan kuninkaallisista ilmavoimista. Heavy Airlift Wingin apulaiskomentaja on eversti James S. Sparrow Yhdysvaltain ilmavoimista. Heavy Airlift Wingin vanhempi neuvonantaja-aliupseeri on sotilasmestari Jerry S. Glover Yhdysvaltain ilmavoimista.

Heavy Airlift Wingin yksiköt muokkaa

Heavy Airlift Wingin muodostavat HAW Command Staff (HAW:n esikunta), Command and Control Squadron (C2S), Heavy Airlift Squadron (HAS) ja Logistics Support Squadron (LSS).

HAW Command Staff muokkaa

HAW Command Staffin (HAW:n esikunnan) muodostavat Wing Administrational Office (HAW Admin), Executive Assistance (HAW Exec), Protocol, Public Affairs, Legal Advisory, Safety ja Quality Assurance. Esikunnan päällikkönä on HAW Command Executive Officer, ja Safety- ja Quality Assurance -sektoreita johtaa HAW Quality Manager.

Command and Control Squadron (C2S) muokkaa

HAW:n Command and Control Squadron (C2S) toimii yhdyssiteenä kaikessa HAW:n sisäisessä sekä lennoston ja SAC-jäsenmaiden välisessä yhteydenpidossa näiden operatiivisista ilmakuljetusvaatimuksista. C2S:n vahvuuteen kuuluu yksi suomalainen. C2S:n tehtävänä on vastaanottaa jäsenmailta operatiivisia ilmakuljetusvaatimuksia ja sovittaa ne toteuttamiskelpoisiksi tehtäviksi. C2S pitää huolta siitä, että pyydetyt tehtävät ovat poliittisesti toteuttamiskelpoisia ja että haluttu kuorma on kuljetettavissa ilmateitse. Lisäksi se määrittelee tehtävien etusijaisuuden ja auttaa määrittämään tarvittavan toimituspäivän. C2S tekee tiivistä yhteistyötä SAC-hanketta tukevan NAMPO-organisaation, Pápan lentotukikohdan ja Pápaan sijoitetun Boeingin tiimin kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan kaiken ilmakuljetustehtävien toteuttamisen kannalta tarvittavan operatiivisen, hallinnollisen ja teknisen tuen saatavuus.

C2S:n henkilöstö on jaettu kolmeen sektoriin: tehtävän suunnittelu ja toteutus, diplomaattiset selvitykset ja hallinnollinen tuki. C2S on erityisen monikansallinen, sillä sen henkilöstö edustaa useimpia kaikkiaan 12 SAC-jäsenmaasta. Siinä ovat edustettuina Alankomaat, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Slovenia, Suomi ja Unkari.

Heavy Airlift Squadron (HAS) muokkaa

Yksi Heavy Airlift Squadronin käytössä olevista C-17-kuljetuskoneista.

Heavy Airlift Squadron (HAS) on maailman ensimmäinen ja ainoa monikansallinen operatiivinen C-17-laivue. Sen vahvuuteen kuuluu yksi suomalainen.

HAS koostuu HAW:n lentomiehistöistä sekä tiedusteluun, taktiikkaan, koulutukseen, standardisointiin ja arviointiin, HAW:n taisteluturvallisuuteen ja lentotoiminnan hallintaan erikoistuneista toiminnoista.

HAS:n toiminta juontaa alkunsa Yhdysvaltain ilmaliikkuvuusjärjestelmän koulutuksesta, toimintaperiaatteista ja normeista. C-17-kuljetuskoneen pääkäyttäjän Yhdysvaltain ilmavoimien operaatiot perustuvat kyseiseen ilmaliikkuvuusjärjestelmään.

HAS on myös soveltanut parhaita käytänteitä C-17:n sisaruslaivueista Yhdysvaltain, Kanadan, Australian ja Ison-Britannian ilmavoimissa.

Laivueen rakenne, toimintaperiaatteet ja menettelytavat on suunniteltu tukemaan toiminnallisesti strategisen ilmakuljetuskykyhankkeen jäsenvaltioiden strategisia toimintaperiaatteita ja käsittämään taistelujoukkojen ilmakuljetuksia ja humanitaarisia ilmakuljetuksia jäsenvaltioiden tarvitsemissa paikoissa tarvittavina aikoina.

HAS:n lentomiehistöillä on monipuoliset taustat lentämisestä ja työskentelystä kansallisten asevoimiensa rahtikone-, hävittäjä- ja helikopteritoiminnassa. Yhdysvaltalaista henkilöstöä lukuun ottamatta kukaan lentomiehistöihin kuuluvista ei ollut saanut C-17-koulutusta ennen siirtymistään HAW:iin.

Suoritettuaan C-17-koulutuksen sekä Yhdysvalloissa että Pápassa HAS:n lentomiehistöt pystyvät yltämään korkealle taitotasolle kyseisen ilma-aluksen erilaisten suorituskykyjen hyödyntämisessä.

Tällä hetkellä HAS on ainoa Yhdysvaltain hallituksen FMS-sotatarvikevientijärjestelyihin perustuva C-17-yksikkö, joka on koulutettu hyödyntämään kaikkia C-17-koneen maahanlasku- ja ilmapudotustehtävien suorituskykyjä.

Lisäksi vähintään 50 prosenttia HAS:n ilma-alusten päälliköistä pystyy suorittamaan ilmatankkaustehtäviä. Vahvuuteen kuuluu myös kaksi lentomiehistöä, jotka pystyvät yhdellä ilma-aluksella toteutettaviin raskaan kaluston, kuormalavarahdin ja henkilöstön pudotuksiin kaikkina aikoina.

Logistics Support Squadron (LSS) muokkaa

Logistics Support Squadronin vastuulla on toteuttaa HAW:lle erilaisia toimintoja. Se koostuu Maintenance-, Supply-, Aerial Port- ja Life Support -ryhmistä. Sen vahvuuteen kuuluu kaksi suomalaista.

LSS:n matkamekaanikot (Flying Crew Chiefs) ovat lentoteknisen alan asiantuntijoita ja kuuluvat C-17-lentomiehistöihin vastuualueenaan kuljetuskoneen tekniset järjestelmät lentotehtävien aikana. Vehicle Management huolehtii SAC-ajoneuvojen pitämisestä huippukunnossa ajoluvallisten kuljettajien käyttöä varten. LSS Supply pitää yhteistyössä Boeing Companyn kanssa huolta siitä, että ilma-alusten huoltohenkilöstöllä on käytettävissään tarvittavat osat ja laitteet niin kotiasemalla kuin lentotehtävien reittiasemilla. LSS Life Support varmistaa lentomiehistöjen lentovarusteiden kunnossapidon lentomiehistöjen turvallisuuden parantamiseksi.

LSS Aerial Port pitää huolta matkustajien turvallisesta siirtymisestä ilma-alukseen ja siitä pois sekä rahdin turvallisesta kuormaamisesta ja purkamisesta kotiasemalla ja varmistaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten noudattamisen kaikilla niillä asemilla, joilta SAC:n C-17-koneet noutavat rahtia.

Lisäksi LSS tekee jatkuvaa yhteistyötä Pápan lentotukikohdan ja Unkarin siviiliviranomaisten kanssa monissa toimintaa tukevissa asioissa, jotka koskevat esimerkiksi polttoaineita, maakuljetuksia, tulliasiointia ja muita palveluja.

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa