Avaa päävalikko

Hassinmäki oli kylä Vpl Pyhäjärvellä Karjalankannaksella. Kylä sijaitsi Kiimajärven pohjoisen puoleisella rannalla, järven keskivaiheilla. Kylän keskusta ympäröi Kiimajärvi etelässä, luoteessa ja lännessä, pussimainen Väärälahti kaakossa ja idässä. Pohjoisessa sijaitsi Suuri Hassinlampi noin 700 metrin päässä ja Pieni Hassinlampi tästä hieman kauempana. Lammet tunnettiin myös nimillä Suur' Äijälampi ja Pien' Äijälampi. Kylään kuului myös erillinen alue Pienen Hassinlammin ja Kiimajärven välissä, kyläkeskuksen luoteispuolella. Alueella sijaitsi muutama talo.

Hassinmäen kylästä johti yhdystie, joka risteytyi Alakylästä Konnitsaan johtavaan tiehen kylän koillispuolella. Lähimmät kaupat ja palvelut sijaitsivat Alakylässä, noin 3-4 kilometrin päässä. Hassinmäen naapurikylät olivat Kalamaja kaakossa, Alakylä idässä, Kahvenitsa koillisen suunnassa, Konnitsa luoteessa noin 5-6 kilometrin päässä sekä Musakanlahti Kiimajärven vastakkaisella rannalla muutaman kilometrin päässä.

Hassinmäen pääelinkeinoja olivat maanviljelys ja karjanhoito. Kylän pellot sijaitsivat pääasiassa kyläkeskustan ja Väärälahden ympärillä, joitakin peltoalueita oli myös hieman erillään, mm. Suuren Hassinlammen läheisyydessä. Kuten miltei kaikissa Vpl. Pyhäjärven kylissä, myös Hassinmäellä kalastus oli tärkeä sivuelinkeino.