Hapan suola

Happamat suolat eli vetysuolat ovat ioniyhdisteitä eli suoloja, joissa oleva anioni sisältää yhden tai useamman vetyatomin ja voi toimia happona, toisin sanoen se voi luovuttaa protonin. Tällaisia anioneja ovat esimerkiksi:

Nämä anionit ovat luonteeltaan amfo­lyyttejä, joten ne voivat reagoida sekä happojen että emästen kanssa.

Happamia suoloja syntyy kaksi- tai useampi­arvoisten happojen reagoidessa emästen kanssa, mikäli emästä on vähemmän kuin tarvitaan hapon neutraloitumiseen. Jos esimerkiksi yksi mooli rikkihappoa reagoi kahden moolin kanssa natriumhydroksidia, syntyy natriumsulfaattia:

  • H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O,

mutta jos kumpaakin ainetta on vain yksi mooli, syntyy natriumvetysulfaattia:

  • H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O.

Vastaavasti fosfori­hapon (H3PO4) reagoidessa natrium­hydroksidin kanssa syntyy näiden aineiden määrien suhteesta riippuen joko natriumfosfaattia (Na3PO4), natriumdivetyfosfaattia (NaH2PO4) tai natriumvetyfosfaattia (Na2HPO4)

LähteetMuokkaa

  • Otavan iso Fokus, 6. osa (Ra-Su), s. 3961, art. Suola. Otava, 1974. ISBN 951-1-01236-3.
  • Otavan suuri ensyklopedia, 9. osa (Sukunimi – turbiini), s. 6550, art. Suolat. Otava, 1981. 951-951-1-05957-2.