HAMOK

organisaatio
(Ohjattu sivulta Hamok)

Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - HAMOK oli Helsingin ammattikorkeakoulun (Stadia) opiskelijakunta. Sen tehtävänä oli valvoa opiskelijoiden etuja muun muassa tuomalla opiskelijoiden näkemykset esille amk:n hallinnossa sekä järjestää erilaisia palveluja (esimerkiksi tutor-toiminta, liikuntakurssit) Stadian opiskelijoille. Lisäksi HAMOK harjoitti pienimuotoista liiketoimintaa osakeyhtiönsä kautta (esimerkiksi opiskelijakahvilat, kopiokoneet). HAMOKin ylintä päätäntävaltaa käytti 25-henkinen edustajisto, joka valittiin vuosittain vaaleilla. HAMOKilla oli palkkiollinen työhallitus (6-10 henkilöä) ja henkilökuntaa opiskelijaedustajien työn tukena. Vuonna 2006 HAMOKilla oli noin 4800 jäsentä.

Kun Stadia vuonna 2008 yhdistettiin EVTEKin kanssa Metropolia Ammattikorkeakouluksi, lakkautettiin myös HAMOK. Sen tilalle perustettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA.

HAMOK vaikutti valtakunnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaan Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK ry:n kautta.

HAMOKin toimisto sijaitsi Helsingissä opiskelijatalo Snadian kellarikerroksessa osoitteessa Bulevardi 29 B.

HistoriaaMuokkaa

Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat - HAMOK ry perustettiin 1996 Helsingin ammattikorkeakoulun syntyessä. Ensimmäiset vuodet HAMOKilla ei ollut henkilöjäseniä, vaan sen muodosti toimipistekohtaiset koulutusalajärjestöt (KAJ). Tuolloin opiskelija liittyi koulutusalajärjestöönsä ja sitä kautta HAMOKiin. Nykyään HAMOKilla on henkilöjäsenyys, eli opiskelija liittyy suoraan HAMOKin jäseneksi.

AMK-lain ns. opiskelijakunta-pykälä 42a§:n mukaisesti HAMOK muuttui 1.8.2006 julkisoikeudelliseksi opiskelijakunnaksi. 1.8.2006 alkaen HAMOKin virallinen nimi oli Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - HAMOK. Vuoden 2007 aikana Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat - HAMOK ry yhdistyksenä lakkasi, ja siihen mennessä kaikki sen tehtävät, sopimukset ja omaisuus oli siirretty julkisoikeudellinen opiskelijakunta HAMOKille.

EdustajistoMuokkaa

Edustajiston vaaleissa ehdokkaina voivat olla Helsingin ammattikorkeakoulun läsnä olevat opiskelijat, jotka olivat myös opiskelijakunnan jäseniä. Äänioikeus oli kaikilla Stadian läsnä olevilla opiskelijakunnan jäsenillä. Edustajisto valitsi opiskelijakunnan hallituksen ja määritti hallituksen tehtävät. Edustajiston muita tehtäviä olivat muun muassa opiskelijaedustajien nimeäminen ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin sekä toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen. Edustajisto kokoontui sääntömääräisesti vähintään kolme kertaa vuodessa, sekä näiden lisäksi ylimääräisiin kokouksiin tarpeen vaatiessa. Edustajisto valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edustajiston kokousten sihteerinä toimi opiskelijakunnan pääsihteeri.

HallitusMuokkaa

Hallitukseen kuului puheenjohtaja sekä 5-9 muuta hallituksen jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet olivat Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin hallituksen varapuheenjohtajasta ja ns. sektorivastaavista. Sektoreita olivat esimerkiksi koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, tutor-toiminta, liikunta, järjestö, kansainvälisyys ja tiedotus. Hallituksen tehtävänä oli toimeenpanna edustajiston linjauksien mukaiset päätökset, edistää opiskelijoiden edunvalvontaa ja asemaa ammattikorkeakoulussa sekä nimittää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun tiimeihin ja työryhmiin sekä muiden sidosryhmien (esimerkiksi HOAS ja SAMOK) eri luottamustoimiin, tehtäviin ja työryhmiin. Hallituksen kokouksissa oli edustajiston puheenjohtajalla ja -varapuheenjohtajalla läsnä- ja puheoikeus. Hallituksen kokousten sihteerinä toimi opiskelijakunnan pääsihteeri.

SihteeritMuokkaa

HAMOKilla oli palkattua henkilökuntaa hallituksen työn tukena, tätä henkilöstöä kutsuttiin sihteeristöksi. Vuonna 2006 HAMOKilla oli neljä sihteeriä: pääsihteeri, sosiaalipoliittinen sihteeri, tutorsihteeri ja liikuntasihteeri. Lisäksi HAMOKin kirjanpidosta ja taloudesta yhdessä pääsihteerin kanssa huolehti osa-aikainen taloussihteeri.

KoulutusalajärjestötMuokkaa

Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa tekivät tiivistä yhteistyötä toimipisteissä vaikuttavat koulutusalajärjestöt (KAJ), jotka olivat perustamassa alun perin opiskelijakuntaa edeltävää opiskelijayhdistystä. Koulutusalajärjestöt olivat ennen ammattikorkeakoulua erillisinä opistoina toimineiden opistojen (esimerkiksi Helsingin Teknillinen Oppilaitos, Kätilöopisto jne) opiskelijayhdistyksiä. Myöhemmin HAMOK teki KAJ:den kanssa yhteistyösopimuksen. Suurimmat Stadiassa olevat koulutusalajärjestöt olivat Helsingin Ammattikorkeakoulun Tukholmankatu 10 Opiskelijat- TXO ry ja Helsingin ammattikorkeakoulun tekniikan opiskelijat- HTO ry.

Aiheesta muuallaMuokkaa

Tämä järjestöön, yhdistykseen tai organisaatioon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.