Forssan sähkörata

Forssan sähkörata oli Forssa-yhtiön (vuodesta 1934 Finlayson Oy:n) omistama, Forssan tehtaiden sisäistä liikennettä hoitanut, Jokioisten Rautatiehen suoraan liittynyt 750 mm:n raideleveydelle rakennettu kapearaiteinen sähkörautatie. Radalla käytettiin 500 V tasajännitettä. (Vertailun vuoksi Suomen rataverkon sähköradoilla on käytössä 25 kV vaihtojännite, Helsingin raitioteillä 600 V ja Tampereen raitiotiellä 750 V tasajännite.).[1]

Forssan sähköradan vanhempi veturi lasikaapissa kirjaston pihassa.
Forssan sähköradan uudempi veturi Kapearaidemuseossa.

Radalla oli käytössä kaksi sähköveturia. Kumpaakaan ei kelpuutettu sotakorvaukseksi. Radalla oli pääasiassa avoimia tavaravaunuja, sähköradan huoltovaunu sekä avoin lumiaura. Viimeksi mainittua ei juurikaan käytetty, vaan Jokioisten rautatien höyry- tai moottoriveturin työntämä Forssan aseman laatikkolumiaura kävi puhdistamassa myös tehtaan ja sahan raiteet kovien lumipyryjen jälkeen, koska avoin aura oli miehistölle hankala: se vaati raskaan suojavaatetuksen ja kiskon ja pyörän väliin pakkautuva lumi tahtoi aiheuttaa sähköveturille virtakatkoja.

Forssan tehtaiden rataan liittyi myös Forssan sahan 750 mm raiteisto. Siellä ei ollut ratajohtoja vaan sahan raiteilla liikennöitiin moottoriveturein.

Forssan tehtaiden sähköveturiliikenne loppui vuonna 1973 salaman vaurioitettua uudempaa kahdesta sähköveturista.[1] Moottoriveturiliikenne jatkui Asko Oy:lle siirtyneellä Forssan sahalla kymmenen vuotta kahdella Move4–veturilla, joista toinen oli nimellisesti varalla vuoteen 1990 asti.

Vetokalusto on tallessa: vanhempi, lyyravirroittiminen Orenstein & Koppel-sähköveturi (1898, 0-4-0sm) on ulkoisesti kunnostettuna ja keltaiseksi maalattuna lasikaapissa Forssan kaupunginkirjaston pihassa.[1]

Uudempi, salamaniskun vuonna 1973 vaurioittama saksisankavirroittiminen sähköveturi (Siemens 1647/1905, 0-4-0sm) on ulkoisesti kunnostettuna ja veturinvihreällä maalattuna Minkiön Kapearaidemuseossa. Moottorivaurio olisi korjattavissa, mutta ratajohtojen puute sekä yleisongelmat sähkönsaannissa – veturin käyttöönotto vaatisi mm. oman sähköpääkeskuksen tulojohtoineen ja pääkytkimineen – ovat aiheuttaneet sen, että vaurioituneet osat on toistaiseksi vain suojattu estämään rappeutumista.

Moottoriveturit ovat myös Jokioisten Museorautatien hallussa, toinen ajokunnossa: vanhempi moottoriveturi, alun perin VR:n radanrakennusosastolle kapearaiteisten työmaaratojen veturiksi hankittu Move4 1/1950, 0-4-0 dm, “Killiäinen“ oli vuoteen 1983 finlayson Oy:n Forssan sahan liikenteessä ja sen jälkeen nimellisesti varalla.[2] Vuonna 1990 veturi siirrettiin Jokioisten Museorautatielle jossa se vuonna 2001 valmistui peruskunnostuksesta.

Toinen Move4-tyyppinen Forssan sähköradan dieselveturi, entinen KVR13 (Valmet 9/1951, 0-4-0 dm), jonka Finlayson osti 1960-luvulla, on Humppilassa varastoituna.

Radan vanha kiskotus, vaihteet ja vaunut tai niiden telit ovat pääosin Jokioisten Museorautatiellä. Muutama kymmenen metriä kiskotusta on näkyvillä Forssassa vanhalla kutomoalueella.

Sähköradalta jäänyt johdonkannatin kehräämöalueella. Tekee nykyään kukka-amppelin kannattimen virkaa.

Yksi johdonkannatin on säilynyt kehräämöalueella jossa se kesäisin on tehnyt kukka-amppelin kannattimen virkaa.

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
  1. a b c Forssan pässi Turussa www.jokioistenmuseorautatie.fi. Viitattu 11.2.2021.
  2. Move 4 www.jokioistenmuseorautatie.fi. Viitattu 11.2.2021.