Avaa päävalikko
Forssan sähköradan vanhempi veturi lasikaapissa kirjaston pihassa.
Forssan sähköradan uudempi veturi Kapearaidemuseossa.

Forssan sähkörata oli Forssa-yhtiön (vuodesta 1934 Finlayson Oy:n) omistama, Forssan tehtaiden sisäistä liikennettä hoitanut, Jokioisten Rautatiehen suoraan liittynyt 750 mm:n raideleveydelle rakennettu kapearaiteinen sähkörautatie. Radalla käytettiin 500 V tasajännitettä. Vertailun vuoksi Suomen rataverkon sähköradoilla on nykyään käytössä 25 kV vaihtojännite. Radalla oli käytössä kaksi sähköveturia. Kumpaakaan ei kelpuutettu sotakorvaukseksi. Radalla oli pääasiassa avoimia tavaravaunuja, sähköradan huoltovaunu sekä avoin lumiaura. Viimeksi mainittua ei juurikaan käytetty, vaan Jokioisten rautatien höyry- tai moottoriveturin työntämä Forssan aseman laatikkolumiaura kävi puhdistamassa myös tehtaan ja sahan raiteet kovien lumipyryjen jälkeen, koska avoin aura oli miehistölle hankala: se vaati raskaan suojavaatetuksen - ja lisäksi kiskon ja pyörän väliin pakkautuva lumi tahtoi aiheuttaa sähköveturille virtakatkoja.

Forssan tehtaiden rataan liittyi kiinteästi myös Forssan sahan 750 mm raiteisto. Siellä ei ollut ajojohtoja vaan sahan raiteilla liikennöitiin moottoriveturein. Forssan tehtaiden sähköveturiliikenne loppui jo vuonna 1973 salaman vaurioitettua uudempaa kahdesta sähköveturista. Moottoriveturiliikenne jatkui sittemmin Asko Oy:lle siirtyneellä Forssan sahalla aktiivisesti vielä kymmenen vuotta kahdella Move4 –veturilla, joista toinen oli nimellisesti varalla vielä aina vuoteen 1990 asti.

Vetokalusto on tallessa: vanhempi, lyyravirroittiminen Orenstein & Koppel-sähköveturi (1898, 0-4-0sm) on ulkoisesti kunnostettuna ja keltaiseksi maalattuna lasikaapissa Forssan kaupunginkirjaston pihassa.

Uudempi, salamaniskun vuonna 1973 vaurioittama saksisankavirroittiminen sähköveturi (Siemens 1647/1905, 0-4-0sm) on ulkoisesti kunnostettuna ja veturinvihreällä maalattuna Minkiön Kapearaidemuseossa. Sen moottorivaurio olisi helposti korjattavissa mutta ajojohtojen puute sekä yleisongelmat sähkönsaannissa – veturin käyttöönotto vaatisi mm. oman sähköpääkeskuksen tulojohtoineen ja pääkytkimineen – ovat aiheuttaneet sen, että vaurioituneet osat on toistaiseksi vain suojattu estämään rappeutumista.

Moottoriveturit ovat niin ikään Jokioisten Museorautatien hallussa, toinen jopa ajokunnossa: vanhempi moottoriveturi, alun perin VR:n radanrakennusosastolle kapearaiteisten työmaaratojen veturiksi hankittu Move4 1/1950, 0-4-0 dm, “Killiäinen“, oli, kuten mainittiin, vuoteen 1983 Asko Oy:n Forssan sahan sisäisessä liikenteessä ja sen jälkeen nimellisesti varalla, mutta lopulta vuonna 1990 veturi siirrettiin Jokioisten Museorautatielle, jossa se vuonna 2001 valmistui peruskunnostuksesta – tosin veturin mekaaninen kytkin petti koeajoissa ja sen korjaus loppusäätöineen vie vielä aikaa.

Toinen niin ikään Move4-tyyppinen Forssan sähköradan dieselveturi, entinen KVR13 (Valmet 9/1951, 0-4-0 dm), jonka Finlayson osti 1960-luvulla, on Humppilassa varastoituna.

Radan vanha kiskotus, vaihteet ja vaunut tai niiden telit ovat pääosin Jokioisten Museorautatiellä, muutama kymmenen metriä kiskotusta on jäljellä Forssassa nykyisen Kutomon kauppakeskuksen sivustalla.

LähteetMuokkaa