Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry on suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö, joka syntyi kesäkuussa 2018, kun kattojärjestöt Kepa ja Kehys yhdistyivät.[1] Järjestöjen yhdistymisellä pyrittiin takaamaan, että Fingo on aikaisempaa vahvempi vaikuttaja, järjestöjen palvelujen tarjoaja ja yhteistyökumppani yli sektorirajojen.[2]

Fingo ry
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry:n logo
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry:n logo
Perustettu 2018
Kotipaikka Helsinki
Puheenjohtaja Ann Selin
Toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi

Fingo on noin 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntijajärjestö. Fingon jäsenjärjestöt toimivat kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen tai globaalikasvatuksen parissa. Fingon jäseniä ovat esimerkiksi Suomen Lähetysseura, Suomen World Vision, Partiolaiset, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Ammattiliitto Pro ja Suomi-Namibia-seura.[3]

TavoitteetMuokkaa

Fingon strategiassa järjestön visioksi on asetettu globaalisti oikeudenmukainen ja kestävä maailma, jossa ihmisoikeudet toteutuvat.[4]

ToimintaMuokkaa

Fingo tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja lobbaa poliittisia päätöksentekijöitä. Sen vaikuttamistyön teemoja ovat esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ottaminen Suomessa hallitusohjelman pohjaksi, ja kehitysyhteistyön rahoituksen nostaminen kohti 0,7 prosentin osuutta bruttokansantulosta. Fingo pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että bruttokansantuotteelle rinnalle otetaan käyttöön muita hyvinvoinnin mittaustapoja. Järjestö ajaa myös yritysvastuulakia, joka velvoittaisi yritykset selvittämään toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja vähentämään kielteisiä vaikutuksia.[4] Vaikuttamistyön lisäksi Fingo kouluttaa opettajia globaalikasvatuksen teemoissa, tekee työtä järjestöjen ja yritysten yhteistyön helpottamiseksi sekä järjestää koulutusta ja neuvontaa järjestöille.[4]

Fingo julkaisee palkittua Maailman Kuvalehti -aikakauslehteä ja järjestää vuosittain Maailma kylässä -festivaalin sekä Mahdollisuuksien tori -tapahtumia eri paikkakunnilla.

HankkeetMuokkaa

Suurin osa Fingon toiminnasta on ulkoministeriön rahoittamaa. Tämän lisäksi Fingolla on hankkeita, joita tuetaan muista lähteistä.[5]

Transformer 2030Muokkaa

Fingon koordinoima Transformer 2030 -hanke tukee vuosina 2018–2019 lastentarhanopettajia sekä peruskoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajia tuomaan kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen teemoja työhönsä. Hankkeen osallistujat saavat käyttöönsä uusia keinoja ja työkaluja, joilla voidaan käsitellä monimutkaisia asioita ymmärrettävästi, rakentaa myötätuntoa ja tukea oppijoiden aktiivista kansalaisuutta. Hanketta rahoittaa opetusministeriö.

Bridge 47Muokkaa

Fingo osallistuu kansainväliseen Bridge 47 –hankkeeseen, joka vahvistaa YK:n Agenda 2030 –ohjelman mukaista, kestävää kehitystä tukevaa globaalia kansalaiskasvatusta. Hankkeen ympärillä toimiva verkosto kokoaa yhteen koulutus- ja kasvatusalojen toimijoita ja päätöksentekijöitä ja tarjoaa niille mahdollisuuden vertaistukeen, keskusteluun ja yhteistyöhön.

Frame, Voice, Report!Muokkaa

Fingo on mukana EU:n rahoittamassa Frame, Voice, Report! -hankkeessa, joka lisää eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen osaamista ja tarjoaa rahoitusta niiden globaalikasvatus- ja kehitysviestintähankkeisiin. Hanke kannustaa järjestöjä pohtimaan uudelleen, minkälaisia tarinoita niiden viestinnässä kerrotaan, minkälaisia kuvia käytetään ja kenen ääni pääsee kuuluviin.

LähteetMuokkaa

  1. Meistä | Fingo Fingo.fi. Viitattu 4.12.2018.
  2. Kehys ja Kepa ovat nyt Fingo, johon kuuluu 300 suomalaista järjestöä – Ann Selin: ”Järjestö on aikaisempaa vahvempi vaikuttaja” demokraatti.fi. 26.11.2018. Viitattu 14.12.2018.
  3. Juuri syntyneellä Fingolla edessään ”vaikuttamisen supervuosi” Vihreä Lanka. 26.11.2018. Viitattu 14.12.2018.
  4. a b c Kehys ja Kepa yhdistyivät Fingoksi Kansan Uutiset. 26.11.2018. Viitattu 14.12.2018.
  5. Toiminta | Fingo Fingo.fi. Viitattu 14.12.2018.

Aiheesta muuallaMuokkaa