Filosofien perimysjärjestykset

Filosofien perimysjärjestykset (m.kreik. Διαδοχὴ τῶν φιλοσόφων, Diadokhē tōn filosofōn) oli usean hellenistisellä ajalla kirjoitetun teoksen nimi. Teosten tarkoituksena oli kuvata eri koulukuntien filosofeja osana jotain opettaja-oppilas-perimysjärjestystä.

200-luvun eaa. ja ensimmäisen vuosisadan eaa. välisenä aikana oli olemassa Perimysjärjestykset (Διαδοχαί, Diadokhai) ainakin sellaisilta henkilöiltä kuin Antigonos Karystoslainen, Sotion, Herakleides Lemboslainen (Sotionin teoksen tiivistelmä), Sosikrates, Aleksandros Polyhistor, Iason Nysalainen, Antisthenes Rhodoslainen ja Nikias Nikaialainen.[1] Ne kaikki ovat kadonneet. Nykyaikaan säilynyt Diogenes Laertioksen Merkittävien filosofien elämät ja opit on käyttänyt tämän tradition teoksia lähteenään.

Näiden lisäksi tunnettiin yksittäisten koulukuntien historioita. Tällaisia kirjoittivat muun muassa Fanias Eresoslainen (Sokraatikoista), Idomeneus Lampsakoslainen (Sokraatikoista), Sfairos (Eretrialaisista filosofeista) ja Stratikles (Stoalaisista). Papyrusten huvilasta Herculaneumista löydettyjen papyrusten joukosta on löydetty stoalaisten,[2] akatemialaisten[3] ja epikurolaisten[4] perimysjärjestyksiä käsitteleviä teoksia. Myöhemmällä ajalla Plutarkhos kirjoitti teokset Ensimmäisistä filosofeista ja heidän seuraajistaan sekä Kyreneläisistä, ja Galenos teokset Platonin lahkosta sekä Hedonistisesta lahkosta (eli epikurolaisista). Lisäksi kirjoitettiin yksittäisten filosofien elämäkertoja, joihin kuului myös seuraajien suppea käsittely. Tällaisia olivat Aristoksenoksen Pythagoraan elämä, Andronikoksen Aristoteleen elämä, Ptolemaioksen Aristoteleen elämä ja Iamblikhoksen Pythagoraan elämä.[5]

Lähteet

muokkaa
  1. Mejer, Jorgen: Diogenes Laertius and His Hellenistic Background, s. 62–73. Franz Steiner, 1978.
  2. P.Herc 1018 163.1.169.40.
  3. P.Herc 1021 163.1.169.40.
  4. P.Herc 1232 163.1.169.40. , P.Herc 1289 163.1.169.40. , P.Herc 1418 163.1.169.40. , P.Herc 176 163.1.169.40.
  5. Talbert, Charles H.: Reading Acts: A Literary and Theological Commentary on the Acts of the Apostles, s. xix-xx. Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2005. ISBN 1573122777.