Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka korvasi NATO:on kuuluvien EU-maiden "yhteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen identiteetin (ESDI)". Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluu ministerineuvostolle ja EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.lähde?

TaustaaMuokkaa

1948: WEU perustettiin, mutta jäi NATO:n varjoon (jäsenet olivat NATO-maita), WEU:lla ei ollut omia joukkoja. Euroopan puolustusyhteisö kaatui 1950-luvulla Ranskan parlamentissa.lähde?

Maastrichtin sopimusMuokkaa

Maastrichtin sopimusta neuvoteltaessa ja sopiessa vuonna 1992, joka johti Euroopan Unionin ja Euron perustamiseen[1] yhteistä puolustusta ei vielä kirjattu, mutta myöhemmin WEU:n tultua perustetuksi ja muodostettiin yhteinen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka Naton rakenteisiin perustuen Euroopan Unionissa Naton ministereiden kokouksessa Berliinissä vuonna 1996[2].

Naton ministerikokous Berliinissä 1996Muokkaa

Päätökset NATO:n ministerikokouksessa Berliinissä olivat, että WEU valvoo ESDI:n luomista NATO-rakenteiden sisällä. Idea oli, että EU maat voivat toimia silloin, kun NATO ei halua osallistua Euroopan puolustamiseen (taustalla myös USA:n rahahuolet Euroopan tukikohtien kanssa)lähde?. Berliinin-sopimus antoi EU-maiden käyttää NATO:n joukkoja WEU:n kautta. WEUn kehittämä kriisinhallinta tuotiin unioniin (ei sen puolustusvelvoitetta, Suomi tarvitsee yhä YK:n tai ETYJ:n mandaatin).lähde?

Petersbergin työryhmäMuokkaa

Vuonna 1992 Itä-Euroopan maiden epästabiilisuuden varalle perustettu Petersbergin työryhmä päätti periaatteista Amsterdamissa[3] Periaatteet ovat:

 • humanitääriset ja pelastustehtävät
 • rauhanturvatehtävät
 • tehtävät taistelujoukoille kriisinhallinnassa, sisältäen rauhaanpakottamisen (peace making)
 • jäsenillä veto-oikeus puolustusasioihin mutta toisaalta lojaalisuusvelvoite

ja mahdollisuus pidättäytyä äänestyksistä.

Amsterdamin sopimuksessa sovittiin:

 • Petersbergin työryhmän tehtävät EU:hun, joiden pohjalta luotiin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Perinteisesti haluton Britannia oli nyt mukana projektissa Blairin johdolla.

1999 Kölnin kokousMuokkaa

EU:n kyettävä autonomiseen toimintaan jota tukee uskottava sotilaallinen voimaa. Kesäkuussa 1999 Kölnin huippukokouksessa päätettiin sulauttaa WEU EU:hun. Tällöin myös Solanasta tuli ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.lähde?

Helsinki Headline Goal 1999Muokkaa

Sovittiin myös Helsinki Headline Goalsista, joka oli ensimmäinen sopimus lisätä EU:n sotilasvoimaa. Niihin kuuluu tietty määrä joukkoja Petersbergin tehtäviä varten. Toukokuussa 2004 puolustusministerit hyväksyivät Headline Goal 2010:n, jossa annettiin lisäaikaa projektille, joka eteni odotettua hitaammin. Pelätessään NATO:n heikkenemistä Euroopan turvallisuuspolitiikan vahvistuessa Albright määritteli Yhdysvallan odotuksia: ei pidä kopioida mitään, mikä toimii jo hyvin NATO:n alaisuudessa; ei irrottautumista (no decoupling) USA:sta ja NATO:sta; ei syrjintää ei-EU-maille (kuten Turkki).lähde?

Berliinin kokous 2003Muokkaa

Maaliskuussa 2003 EU:n ja NATO:n institutionaalista yhteistyötä päivitettiin Berlin plus -sopimuksella. Se antaa EU:n käyttää NATO:n rakenteita, mekanismeja ja antaa käyttää niitä sotilasoperaatioihin, jos NATO päättää olla toimimatta. Sopimukseen kuuluu myös tiedon jakaminen NATO:n ja EU:n välillä. EU:n yhteydenpitoyksiköt ovat NATO:n strategisessa keskuksessa ja Napolin NATO:n komentokeskuksessa (Joint Force Command). EU:lla ja NATO:lla on pitkälti samat joukot, mutta niitä voidaan jakaa järjestöjen kesken tilanteen mukaan. NATO on sikäli ensisijainen, että EU toimii silloin, kun NATO ei halua.lähde?

Bryssel 2003Muokkaa

Brysselissä vuoden 2003 joulukuussa hyväksytty Euroopan Turvallisuusstrategia on asiakirja, joka ohjaa EU:n kansainvälistä turvallisuusstrategiaa. Euroopan keskeiset uhat ovat asiakirjan mukaan:

 • terrorismi
 • joukkotuhoaseiden leviäminen
 • alueelliset konfliktit
 • romahtaneet valtiot
 • järjestäytynyt rikollisuus

Heinäkuu 2004: European Defence Agencyn suunnittelu loppui. 27 EU maata käyttävät yhteensä 160 miljardia euroa puolustukseen.

Perustuslaki yritti määritellä Euroopan turvallisuus ja puolustuspolitiikan pidemmälle, mutta itse perustuslaki hylättiin. Perustuslaki puhui yhteisestä puolustuksesta.lähde?

Lissabonin sopimusMuokkaa

Lissabonin sopimus luo vanhan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tilalle ulkosuhteiden Korkean Edustajan viran.

LähteetMuokkaa

 1. Gnesotto, N.: European union after Minsk and Maastricht. 1992. International Affairs 68(2), s. 223-232.
 2. NATO Ministeries Meetings 3-4.kesäkuuta 1996 nato.int..
 3. tasks en htm. Petersburg tasks europa.eu.