Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan aluekehitysrahasto (lyh. EAKR) on Euroopan unionin rakenne- ja investointirahasto, joka keskittyy kaikkien EU:n alueiden ja kaupunkien sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen.[1]

Rahaston kautta pyritään vahvistamaan vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Sen perustavoitteena on korjata jäsenvaltioiden ja niiden alueiden välisiä epätasapainoja koko unionissa. EAKR:n kautta tehtävät investoinnit pyrkivät luomaan älykkäämpää, vihreämpää, yhteenliitettympää ja sosiaalisempaa Eurooppaa, joka on lähempänä kansalaisiaan.[2]

Rahasto keskittyy erityisesti kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden rakenteelliseen mukauttamiseen, taantuvien teollisuusalueiden uudistamiseen sekä kestävän kehityksen ja ympäristöhaasteiden edistämiseen.[1]

Tavoitteet ja toiminnot (2021–2027)

muokkaa

EAKR keskittyy vuosina 2021–2027 useaan avainalueeseen.[2] EAKR:n päämäärät vuosille 2021–2027 sisältävät Euroopan tekemisen kilpailukykyisemmäksi ja älykkäämmäksi innovoinnin, digitalisaation ja pk-yritysten tukemisen kautta. Se pyrkii myös mahdollistamaan vihreämmän, vähähiilisen siirtymän kohti sopeutuvaa ja hiilineutraalia Eurooppaa sekä tekemään Euroopasta yhteenliitetymmän lisäämällä liikkuvuutta.[1]

 • Kilpailukykyinen ja älykäs Eurooppa: tukee innovointia ja pk-yritysten kehittämistä sekä digitalisaatiota ja digitaalisia yhteyksiä.[2]
 • Vihreämpi ja vähähiilisempi siirtymä: edistää häiriönsietokykyistä siirtymistä kohti nollanettohiilitaloutta.[2]
 • Yhteenliitetty Eurooppa: lisää liikkuvuutta ja parantaa yhteyksiä.[2]
 • Sosiaalisempi Eurooppa: tukee työllisyyttä, koulutusta, taitoja ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistaa terveydenhuollon yhdenvertaista saatavuutta.[2]
 • Lähempänä kansalaisia: tukee paikallislähtöistä kehitystä ja kestävää kaupunkikehitystä.[2]

Rahoituksen teemat

muokkaa

Temaattisen keskittämisen mekanismi ohjaa jäsenvaltioita ja alueita keskittämään rahoituksensa kahteen päätoimintapoliittiseen tavoitteeseen:[2]

 1. Kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa: kaikki alueet ja jäsenvaltiot keskittävät tähän tavoitteeseen, edistäen innovointia ja digitaalista integraatiota.[2]
 2. Vihreämpi ja vähähiilisempi siirtymä: vähintään 30% määrärahoista on keskitettävä tähän tavoitteeseen, joka tähtää nollanettohiilitalouteen ja Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseen.[2]

Alueellisen kehitystason mukaan

muokkaa

Lisäksi, alueellisen kehitystason mukaan:

 • Kehittyneemmät alueet käyttävät vähintään 85% määrärahoistaan tavoitteisiin 1 ja 2.[2]
 • Siirtymäalueet ohjaavat vähintään 40% rahoituksestaan tavoitteeseen 1.[2]
 • Vähemmän kehittyneet alueet keskittävät vähintään 25% määrärahoistaan tavoitteeseen 1.[2]

Kaupunkikehitys

muokkaa

Kaikki alueet ja jäsenvaltiot myös investoivat vähintään 8% määrärahoistaan kaupunkikehitykseen, toteutettuna paikallisten kehityskumppanuuksien kautta käyttäen monipuolisia välineitä. Tämä lähestymistapa vahvistaa kaupunkialueiden kestävää kehitystä ja parantaa elämänlaatua kaupungeissa.[2]

Ilmastotavoitteet

muokkaa

EAKR pyrkii myös osoittamaan 30 prosenttia kokonaisrahoituksestaan ilmastotavoitteisiin.[2]

Hallinnointi

muokkaa

EAKR:n rahoittamat ohjelmat jaetaan yhteistyössä Euroopan komission, jäsenvaltioiden sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kesken. Jäsenvaltiot ovat vastuussa hankkeiden valinnasta ja päivittäisestä hallinnoinnista.[2]

Mahdolliset tuensaajat

muokkaa

EAKR:n tukemissa toiminnoissa voi hyötyä laaja kirjo erilaisia osapuolia, mukaan lukien paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, valtiosta riippumattomat järjestöt sekä pk-yritykset ja muut yritykset.[1]

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. a b c d EU-rahoitusopas. Vuoden 2023 painos. Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, 2023. ISBN 978-92-848-1056-7. Teoksen verkkoversio (viitattu 2.2.2024).
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan komissio . Viitattu 2.2.2024.
Tämä politiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.