Energiakaava

Energiakaava on kaupungin maankäytön suunnittelussa käytetty kaavoituksen malli, jossa suunnitellaan kaupungin energianjakelua ja toimintaverkkoa. Tämän avulla voidaan suunnitella ja ohjata kaupungin energianjakeluverkostoa.