Energia Iranissa

Energia Iranissa kuvaa Iranin energian tuotantoa ja kulututusta. Iranin energiapolitiikka kuvaa energian ja sähköntuotannon politiikkaa, mukaan lukien energiantuotannon toimijat ja eri näkemykset.

Iran oli raakaöljyn ja öljytuotteiden kolmanneksi suurin viejämaa Saudi-Arabian ja Venäjän jälkeen vuonna 2008. Iranin vienti oli 124 Mt vuonna 2008 oli 31 % Saudi-Arabian viennistä 403 Mt.[1][2]

Iranin energiavienti oli IEA:n tilastojen mukaan vuonna 2008 samaa luokkaa kuin Algerian ja 140 % Libyaan, 150 % Irakiin ja 30 % Saudi-Arabiaan verrattuna. Tuotantomäärät vaihtelevat kaikissa maissa vuosittain, joten yhden vuoden vertailu on vain suuntaa antava. Ajanjakona 2004-2008 väestö kasvoi 7,5 % ja energiantuotanto yli 500 TWh (17,6 %).

Vienti ja tuotantoMuokkaa

Iranin primaarienergian varat (total primary energy supply) kasvoivat 38 % vuonna 2008 vuoteen 2004 verrattuna. Tuotanto lisääntyi yli 500 TWh samalla kun vienti hidastui hidastui vuoden 2008 taantuman aikana noin 100 TWh (6,6 %).

SähköMuokkaa

Sähköä tuotettiin vuonna 2008 maakaasulla 173 TWh ja öljyllä 36 TWh (sivu25). Vuosi-indikaattorilukujen mukaan sähkönkulutus oli 174 TWh vuonna 2008 (sivu 52).[1]

Energiantuotanto, tuonti ja hiilidioksidipäästötMuokkaa

Energia Iranissa[1][2][3]
Väestö Prim. energiaselvennä Tuotanto Vienti Sähköselvennä CO2-päästö
milj.as. TWh TWh TWh TWh Mt
2004 67,0 1 696 3 233 1 530 137 369
2007 71,0 2 151 3 757 1 602 165 466
2008 72,0 2 350 3 801 1 429 174 505
Kasvu 7,5 % 38,5 % 17,6 % -6,6 % 27,0 % 36,9 %
Mtoe = 11,63 TWh

PäästötMuokkaa

Hiilidioksidipäästöt lisääntyivät vuonna 2008 vuoteen 2004 verrattuna noin 37 %. IEA:n vuositilaston perusteella Iranin hiilidioksidipäästöt ja sähkön käyttö olivat vuonna 2008 väestömäärään suhteutettuna lähes kaksinkertaiset Irakiin verrattuna, suuremmat kuin Egyptissä ja Algeriassa, mutta alle puolet Saudi-Arabiaan verrattuna.[1][2][3]

LähteetMuokkaa

  1. a b c d IEA Key energy statistics 2010 raakaöljy s.11, öljytuotteet s. 21 nettoviejät s. 23, hiili ja turve s. 15 , maakaasu s. 13 sähkö s.27, 17, 19, 25, indikaattoriluvut, taulukon kaikki luvut ovat aakkosjärjestyksessä olevista maakohtaisista indikaattoriluvuista alkaen sivu 48
  2. a b c Key world energy statistics IEA 2009
  3. a b Key world energy statistics IEA 2006