Ekumeeninen kirkolliskokous

koko kristikuntaa koskeva piispainkokous

Ekumeeninen kirkolliskokous (kreik. σύνοδος, synodos, ’synodi’, lat. concilium, konsiili) on koko (tunnettua tai tunnustettua) kristikuntaa koskeva piispainkokous, jonka päätösten katsotaan edustavan koko kristikunnan yleistä ja yhteistä kantaa. Ekumeenisten kirkolliskokousten ekumeeninen (ts. koko maan piiriä koskeva) luonne ja arvostus on peräisin paikalliskirkkojen kattavasta osallistumisesta niihin sekä tehtyjen päätösten myöhemmästä hyväksymisestä kautta kristikunnan.

Eri kirkoilla on eri näkemyksiä siitä, mitkä kirkolliskokoukset ovat ekumeenisia. Lisäksi erityisesti monet protestanttiset kirkot, vaikka hyväksyvätkin useiden kirkolliskokousten ekumeenisuuden, usein painottavat, etteivät ne ole opillisissa asioissa Raamatun kaltaisesti arvovaltaisia. Alla olevassa listassa on merkitty mistä lähtien mikäkin kirkko ei katso kirkolliskokouksia ekumeenisiksi. Katolisen kirkon mukaan kaikki luetellut kokoukset ovat ekumeenisia.

Kirkolliskokoukset muokkaa

 1. Nikean ensimmäinen kirkolliskokous, kokoontui v. 325 Nikeassa
 2. Konstantinopolin ensimmäinen kirkolliskokous, kokoontui v. 381 Konstantinopolissa [1]
 3. Efesoksen kirkolliskokous, kokoontui v. 431 Efesoksessa[2]
 4. Khalkedonin kirkolliskokous, kokoontui v. 451 Khalkedonissa[3]
 5. Konstantinopolin toinen kirkolliskokous, kokoontui v. 553 Konstantinopolissa
 6. Konstantinopolin kolmas kirkolliskokous, kokoontui v. 680692 Konstantinopolissa ja Trullossa
 7. Nikean toinen kirkolliskokous, kokoontui v. 787 Nikeassa ja Konstantinopolissa[4]
 8. Konstantinopolin neljäs kirkolliskokous, kokoontui v. 867870 Konstantinopolissa
 9. Ensimmäinen lateraanikonsiili, kokoontui v. 1123 Roomassa
 10. Toinen lateraanikonsiili, kokoontui v. 1139 Roomassa
 11. Kolmas lateraanikonsiili, kokoontui v. 1179 Roomassa
 12. Neljäs lateraanikonsiili, kokoontui v. 1215 Roomassa
 13. Lyonin ensimmäinen kirkolliskokous, kokoontui v. 1245 Lyonissa
 14. Lyonin toinen kirkolliskokous, kokoontui v. 1274 Lyonissa
 15. Viennen kirkolliskokous, kokoontui v. 13111313 Viennessä
 16. Konstanzin kirkolliskokous kokoontui v. 14141418 Konstanzissa
 17. Firenzen kirkolliskokous, kokoontui v. 1431 Baselissa, Ferrarassa ja Firenzessä
 18. Viides lateraanikonsiili, kokoontui v. 15121517 Roomassa
 19. Trenton kirkolliskokous, kokoontui v. 15451563 Trentossa
 20. Vatikaanin ensimmäinen kirkolliskokous, kokoontui v. 18671870 Vatikaanissa
 21. Vatikaanin toinen kirkolliskokous, kokoontui v. 19621965 Vatikaanissa

Lähteet muokkaa

 1. Tämän jälkeen pidettyjä kirkolliskokouksia idän assyrialainen kirkko ei hyväksy ekumeenisiksi nestoriolaisuutta koskeneiden oppiriitojen vuoksi.
 2. Tämän jälkeen pidettyjä kirkolliskokouksia ei orientaaliortodoksinen kirkko tunnusta ekumeenisiksi monofysitismiä koskeneiden oppiriitojen vuoksi.
 3. Tämä on viimeinen kirkolliskokous, jota protestanttisten kirkkojen piirissä pidetään ekumeenisena kirkolliskokouksena, (Lähde: Facta 2001: Ekumeeniset kirkolliskokoukset)
 4. Tämä on viimeinen kirkolliskokous, jota ortodoksinen kirkko pitää ekumeenisena kirkolliskokouksena. (Lähde: Facta 2001: Ekumeeniset kirkolliskokoukset)