Eksentrinen anomalia

Eksentrinen anomalia E on taivaankappaleen paikkavektorin kulman ja periaspiksen välinen kulma mitattuna keskuskappaleesta heijastettuna apuympyrälle. Se on ellipsirataa kiertävän taivaankappaleen paikkaa laskettaessa käytetty apuluku, joka saadaan laskettua radan eksentrisyydestä ja keskianomaliasta.

Eksentrinen anomaliaMuokkaa

 
Keskianomalia M, eksentrinen anomalia e ja todellinen anomalia ν.

Kun tunnetaan kappaleen etäisyys keskuskappaleesta r, radan isoakselin puolikas a ja kappaleen radan eksentrisyys e, saadaan eksentrine anomalia E

 

Keskianomalian M ja eksentrisen anomalian e välinen suhde on

 

Yhtälöä voi ratkoa iteroiden aloittaen

  ja käyttäen yhtälöä  .

Jos eksentrisyys e on alle 0.6627434 eli   niin

  •  
  •  
  •  .

E':n ja ν:n, todellisen anomalian väline suhde on

 

tai

 

Säteen eli paikkavektorin itseisarvon ja anomalian suhde on

 

ja