Dis Manibus on roomalaisissa hautapiirtokirjoituksissa käytetty latinankielinen vakioformula eli kaava. Usein se esiintyy lyhenteenä, yleensä D. M., joskus myös D. M. S., jälkimmäisessä formulaan on lisätty vielä sacrum.

Licinia Amiasin hautakivi. Ylimmällä rivillä tekstit Dis Manibus ja ΙΧΘΥϹ ΖΩΝΤΩΝ

Hautapiirtokirjoitus aloitetaan usein tällä formulalla, joka voidaan kääntää suomeksi 'manalan jumalille' (Dis Manibus) pyhitetty (sacrum).

Kristillisenä aikana lyhenteenä esiintyvää formulaa on tulkittu kristillisen opin mukaisesti. Tällöin formula on avattu muotoon Deo magno eli suurelle (magno) Jumalalle (Deo). On kuitenkin epävarmaa voidaanko formulaa todella tulkita näin.

Katso myös

muokkaa