Darwin Information Typing Architecture

(Ohjattu sivulta DITA)

DITA (lyhenne sanoista Darwin Information Typing Architecture) on XML-pohjainen teknisen dokumentaation tuottamiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen tarkoitettu arkkitehtuuri. DITA-arkkitehtuurin sekä siihen liittyvän DTD:n ja XML-skeeman kehitti alun perin IBM. Nykyään DITA on OASIS-standardi.[1]

Arkkitehtuuri muodostuu nimensä mukaisesti seuraavista asioista[2]:

Darwin: erikoistuminen sekä periytyminen;
Information Typing: sisällön semantiikka;
Architecture: toimii perusrakenteena tiedon tallennuksessa.

DITA mahdollistaa sisällön pilkkomisen pieniin itsenäisiin aihekokonaisuuksiin siten, että niitä voidaan uudelleenkäyttää eri konteksteissa. Tämä mahdollistaa pienempien tietorakenteiden erikoistumisen vaikka tiedon käsittelyyn yleisesti käytettäisiin normaaleja perustyökaluja. Sisällön uudelleenkäyttö vähentää myös olemassa olevan tiedon päällekkäisyyttä ja siten myös pienentää kirjoittamiseen käytettävää työmäärää. [3]

DITA määrittelee erilaisia aihetyyppejä kuten Task, Concept and Reference.

  • Task on tarkoitettu proseduureille, jotka kuvaavat kuinka jokin tietty työtehtävä suoritetaan niin että käyttäjä saavuttaa halutun lopputuloksen.
  • Concept on objektiivinen, määrittelyjä, sääntöjä, ja ohjeistuksia sisältävä rakennetyyppi.
  • Reference on tarkoitettu kuvaamaan komentosyntakseja, ohjelmointiohjeita ja muuta vastaavaa viitetietoa.

Aiheesta muuallaMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. http://www-128.ibm.com/developerworks/xml/standards/x-ditaspec.html
  2. http://www.oasis-open.org/committees/dita/faq.php
  3. http://www-128.ibm.com/developerworks/xml/library/x-dita1/