Coulombi

SI-järjestelmän mukainen sähkövarauksen mittayksikkö

Coulombi (tunnus C [1], äännetään [kulombi][2]) on varaus, jonka yhden ampeerin sähkövirta kuljettaa sekunnin aikana. Coulombi on SI-järjestelmän sähkövarauksen yksikkö.[1] Sähkövuon yksikkö on myös coulombi. Coulombi on noin 6,241 · 1018 kertaa elektronin varauksen eli alkeisvarauksen suuruinen, tarkemmin sanottuna alkeisvaraus on 1,602 176 634 · 10-19 coulombia.[3] Coulombi on yhtä suuri kuin ampeerisekunti:

1 C = 1 A·s.[1]

Suuremmissa varauksissa (esimerkiksi sähköakkujen kapasiteeteissa) käytetään usein yksikkönä ampeerituntia (tunnus A·h).

1 C ≈ 0,277778 mA·h
3 600 C = 1 A·h

Coulombi per kilogramma (C/kg) on SI-yksikkö, jolla mitataan ionisoivalle säteilylle altistumista. Yksikkö mittaa sen säteilyn määrää, joka aiheuttaa yhden coulombin varauksen yhdessä kilogrammassa materiaa.

SI-kertoimet muokkaa

Kerroin Nimi Tunnus Kerroin Nimi Tunnus
100 coulombi C      
101 dekacoulombi daC 10−1 desicoulombi dC
102 hehtocoulombi hC 10−2 sentticoulombi cC
103 kilocoulombi kC 10−3 millicoulombi mC
106 megacoulombi MC 10−6 mikrocoulombi μC
109 gigacoulombi GC 10−9 nanocoulombi nC
1012 teracoulombi TC 10−12 pikocoulombi pC
1015 petacoulombi PC 10−15 femtocoulombi fC
1018 eksacoulombi EC 10−18 attocoulombi aC
1021 tsettacoulombi ZC 10−21 tseptocoulombi zC
1024 jottacoulombi YC 10−24 joktocoulombi yC

Lähteet muokkaa

  1. a b c Suomen Standardoimisliitto: SI-opas (myös painettuna, ISBN 952-5420-93-0) (PDF) (Sivu 4.) SFS-oppaat. 04.11.2002. Suomen Standardoimisliitto. Arkistoitu 31.8.2012. Viitattu 18.12.2011.
  2. MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0. Hakusana coulombi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2007.
  3. Resolution 1 of the 26th CGPM (2018) Bureau international des poids et mesures. Viitattu 21.5.2019.

Kirjallisuutta muokkaa

  • Voipio, Erkki: Sähkö- ja magneettikentät. Moniste 381. Espoo: Otakustantamo, 1987. ISBN 951-672-038-2.