Coreper

organisaatio

Pysyvien edustajien komitea eli lyhennettynä Coreper (ransk. Comité des représentants permanents, engl. Committee of Permanent Representatives) on Euroopan unionin elin, jonka tehtävänä on valmistella Euroopan unionin neuvoston työtä erityisesti valmistelemalla neuvoston kokouksissa tehtäviä päätöksiä. Coreper kokoontuu viikoittain.

Coreper kokoontuu kahdessa kokoonpanossa (I ja II). Niiden toimialat ulottuvat koko EU:n toimialalle pois lukien maatalouskysymykset, joita valmistelee maatalouden erityiskomitea.

Coreper II valmistelee seuraavien neuvoston kokoonpanojen toimintaa:

  • yleiset asiat ja ulkosuhteet
  • talous- ja rahoitusasiat (Ecofin-neuvosto)
  • oikeus- ja sisäasiat

Coreper I puolestaan valmistelee neuvoston muiden kokoonpanojen toimintaa:

  • työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat
  • kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus)
  • liikenne, televiestintä ja energia
  • ympäristö
  • koulutus, nuoriso ja kulttuuri
  • maatalous ja kalastus

Komitea koostuu nimensä mukaisesti unionin jäsenvaltioiden edustajista. Jäsenvaltioiden suurlähettiläät EU:ssa toimivat edustajina Coreper II:ssa ja heidän sijaisensa Coreper I:ssä. Komitean puheenjohtajana toimii kulloisenkin puheenjohtajavaltion edustaja.

Coreper on perustettu Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa eli Rooman sopimuksessa, jonka 207. artiklan mukaan jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista koostuva komitea huolehtii neuvoston työn valmistelusta sekä suorittaa neuvoston sille antamat toimeksiannot.

Myös Coreperin työtä valmistellaan. Ns. mertensit valmistelevat Coreper I:n työskentelyä ja ns. anticit vastaavasti Coreper II:n. Myös näissä kokoonpanoissa on virkamiesedustaja jokaisesta jäsenvaltiosta.

Aiheesta muualla Muokkaa