PHP:n luokkakirjastot

(Ohjattu sivulta Calendar)

Tämä artikkeli käsittelee PHP:hen kuuluvia luokkakirjastoja. Lista on järjestetty aakkosjärjestykseen ja luokkakirjaston nimenä käytetään kirjaston englanninkielistä nimitystä.


Siirry kirjaimeenA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

AMuokkaa

ApacheMuokkaa

Pääartikkeli: Apache (palvelinohjelma)
Apache (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: palvelin
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

Apache-luokkakirjaston avulla voidaan kontrolloida Apache-webpalvelinta muun muassa käskemällä palvelinta pysäyttämään kaikki tai osa prosesseista sekä tuomaan tietoja itsestään (kuten asennetuista moduuleista ja omasta versiostaan). Lisäksi kirjasto tarjoaa rajapinnan virtuaalikäskyille sekä HTTP-otsaketietojen monipuoliseen käsittelyyn.

Kirjasto on automaattisesti käytettävissä Apache-webpalvelinta käytettäessä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


ArraysMuokkaa

Arrays (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: taulukkomuuttujat
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

Arrays-luokkakirjaston avulla voidaan luoda ja järjestellä taulukoita, poistaa, muokata sekä lisätä alkioita ja vertailla sekä liittää toisiinsa taulukoita useilla eri tavoilla. Luokkakirjasto on erittäin laaja, ja kuuluu muuttujatyyppien hallintaan tarkoitettuihin kirjastoihin.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


BMuokkaa

BCmathMuokkaa

BCmath (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: matematiikka
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

BCmath-luokkakirjaston avulla voidaan laskea omavaltaisen tarkkoja matemaattisia operaattoreita erittäin suurilla tarkkuuksilla. Kirjasto tukee kaiken suuruisia lukuja ja äärimmäisen tarkkoja desimaalitarkenteita vastaanottamalla lukuarvoja numeerisen muodon sijasta tekstimuotoisena ja palauttamalla tuloksen tekstimuotoisena. Kirjasto tukee yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskujen lisäksi jakojäännöstä, potenssiin korotusta (jakojäännöksellä) sekä neliöjuurta.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-bcmath lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


Bzip2Muokkaa

Bzip2 (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: pakkausalgoritmit
Lisenssi: ilmainen, patenttivapaa
Tekijä: Julian Seward (2003)

Bzip2-luokkakirjaston avulla voidaan kirjoittaa ja lukea bzip2-formaatin (.bz2) paketteja.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-bz2[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


CMuokkaa

CalendarMuokkaa

Calendar (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: päivämäärät
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2001)

Calendar-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä päivämääriä useissa eri kalenterijärjestelmissä. Pohjakalenterina käytetään Juliaanista kalenteria jonka päiväluku alkaa 1. tammikuuta 4713 eaa. Päivämäärien muuntaminen muihin tuettuihin kalentereihin (kuten Gregoriaaniseen-, Juutalaiseen- tai Vallankumouskalenteriin) tapahtuu pohjakalenterin kautta. Tämän lisäksi luokkakirjasto osaa muun muassa kertoa eri juhlapyhien päivät (kuten pääsiäinen) sekä palauttaa kuukauden nimen.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-calendar lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


Class/ObjectsMuokkaa

Class/Objects (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: olio-ohjelmointi
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2000)

Class/Objects-luokkakirjaston avulla voidaan kysellä tietoja yksittäisiltä tai kaikilta kuulutetuilta luokilta. Kirjasto osaa kertoa kuuluuko luokka muihin luokkiin sekä mitä metodeja ja muuttujia luokka sisältää.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


ClibPDFMuokkaa

ClibPDF (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: dokumenttihallinta
Lisenssi: ilmainen yksityisille
Tekijä: FastIO (2001)

ClibPDF-luokkakirjaston avulla voidaan luoda PDF (Portable Document Format) tiedostoja. Kirjasto osaa muun muassa piirtää erimuotoisia objekteja, lisätä eri muotoiluilla tekstiä sekä tuoda dokumenttiin kuvia.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-cpdflib[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


COMMuokkaa

COM (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: komponentit
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2001)

COM-luokkakirjaston avulla voidaan kontrolloida Windows-alustan COM (Component Object Model) rajapintaa olioiden avulla.

Kirjasto on automaattisesti käytettävissä Windows-alustoilla.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


ctypeMuokkaa

ctype (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: merkkijonot
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2000)

ctype-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää C-ohjelmointikielen ctype.h luokkakirjastoa merkkijonojen tyyppien selvittämiseksi. Kirjasto pystyy tarkastamaan sisältääkö merkkijono vain alfanumeerisia-, aakkosellisia-, kontrolli-, numeerisia- tai tulostettavia merkkejä sekä tarkastamaan onko merkkijono vain pienillä tai suurilla kirjaimilla kirjoitettu.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-ctype lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


CURLMuokkaa

CURL (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: HTTP
Lisenssi: ilmainen
Tekijä: Daniel Stenberg (2000)

CURL-luokkakirjaston avulla voidaan suorittaa HTTP-kutsuja sekä lähettää dataa HTTP-protokollalla. Kirjasto tukee muun muassa palautettavan datan noutoa, useita eri prosesseja yhtäaikaisesti sekä osaa noutaa saadusta datasta tiettyjen alueiden datan (kuten HTML-dokumentin body-alueen).

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-curl[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


DMuokkaa

Date/TimeMuokkaa

Date/Time (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: päivämäärät
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

Date/Time-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä päivämääriä ja aikoja. Kirjasto osaa käsitellä sekä tarkkoja aikoja (esimerkiksi 29. helmikuuta 2004) kuin viittauksellisia aikamääreitä (esimerkiksi ensi maanantai). Kirjasto pystyy muotoilemaan ajan suurimmalle osalle tunnetuista päivämäärän ja ajan esitysmuodoista, ja laskemaan päivämääriin ja kellonaikoihin muutoksia annettujen syötteiden pohjalta.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


dbaMuokkaa

dba (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

dba-luokkakirjaston avulla voidaan suorittaa tietokantakyselyjä Berkeley DB:n tyylisiin tietokantoihin. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa hakea seuraavan vapaan avaimen sekä korvata tietueita uusilla arvoilla.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-dba=shared lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


dBaseMuokkaa

dbase (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

dBase-luokkakirjaston avulla voidaan suorittaa tietokantakyselyjä dbasen tyylisiin tietokantoihin. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa hakea kenttien ja tietueiden lukumäärän sekä korvata tietueita uusilla arvoilla.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-dbase lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


dbxMuokkaa

dbx (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

dbx-luokkakirjaston avulla voidaan suorittaa tietokantakyselyitä tuettuihin tietokantoihin. Kirjasto toimii abstraktina kerroksena seuraavien tietokantatyyppien kanssa: FrontBase, Microsoft SQL Server, MySQL, ODBC, PostgreSQL, Sybase-CT, Oracle (oci8) ja SQLite.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-dbx lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


Direct IOMuokkaa

Direct IO (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: dokumenttihallinta
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2002)

Direct IO-luokkakirjaston avulla voidaan ylläpitää dokumentteja suoran IO (Input/Output) yhteyden avulla. Kirjasto käyttää C-ohjelmointikielen stdio.h luokkakirjastoa huomattavasti alhaisempia osoittimia, ja suositeltavaa olisikin käyttää PHP:n mukana tulevaa Filesystem kirjastoa.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-dio lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


DirectoriesMuokkaa

Directories (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tiedostojärjestelmä
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2002)

Directories-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä tiedostojärjestelmän hakemistoja. Kirjasto ei osaa perustoimintoja (kuten hakemistojen luontia tai poistoa), vaan on tarkoitettu hakemistojen läpikäymiseen eri parametreilla.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


EMuokkaa

Errors and LoggingMuokkaa

Errors and Logging (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: virheenhallinta
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

Errors and Logging-luokkakirjaston avulla voidaan luoda oma virheenhallintajärjestelmä. Kirjasto tukee virheilmoitusten kaappaamista sekä niiden muokkaamista ja tallentamista. Tämän lisäksi luokkakirjaston avulla voidaan toteuttaa omat virheilmoitukset PHP:n ytimen omille virheilmoituksille.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


ExifMuokkaa

Exif (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: kuvankäsittely
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2002)

Exif-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä kuvista saatavaa metatietoa. Kirjasto osaa metadatan noutamisen lisäksi muun muassa hakea TIFF- ja JPEG-muotoisista kuvista niihin mahdollisesti upotetun esikatselukuvan sekä selvittää kuvamuodon.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-exif lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


FMuokkaa

FDFMuokkaa

FDF (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: dokumenttihallinta
Lisenssi: vaihtelee
Tekijä: Adobe (2002)

FDF-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä FDF-lomakkeita (Forms Data Format, Adoben luoma lomakkeiden käsittelyrajapinta PDF-dokumentteihin). Kirjasto osaa upottaa lomakkeelle JavaScript-elementtejä, muotoilla lomakkeen komponentteja sekä sisältöä ja luoda erilaisia tapoja lomakkeen lähettämiseksi.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-fdftk[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


fileProMuokkaa

filePro (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: ilmainen
Tekijä: fP Technologies, Inc. (1998)

filePro-luokkakirjaston avulla voidaan lukea tietoja filePron tyylisistä tietokannoista. Kirjasto osaa palauttaa tietueen tietojen lisäksi muun muassa kenttien lukumäärän, nimen ja tyypin sekä rivimäärän.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-filepro lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


FilesystemMuokkaa

Filesystem (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tiedostojärjestelmä
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

Filesystem-luokkakirjaston avulla voidaan hallita tiedostojärjestelmää. Kirjasto osaa perinteisten tiedostojen- ja hakemistojen lukemisen, kirjoittamisen, siirtämisen ja poistamisen lisäksi muun muassa muuttaa oikeuksia, kysellä levypalvelimelta tietoja tiedostoista ja hakemistoista, käsitellä monipuolisesti tiedostojen ja hakemistojen sijaintia sekä Linux-alustalla luoda symbolisia sekä kovia linkkejä.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


Firebird/InterBaseMuokkaa

Pääartikkeli: Firebird
Firebird/InterBase (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: ilmainen
Tekijä: Borland (1998)

Firebird/InterBase-luokkakirjaston avulla voidaan suorittaa tietokantakyselyjä Firebirdin ja InterBasen tyylisiin tietokantoihin. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa luoda ja muokata tietokantajärjestelmän käyttäjiä, tietokantoja ja tauluja sekä käyttää tietokantarajapinnan edistyneitä ominaisuuksia (kuten palautuspisteiden määrittelyä ja tapahtumia).

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-interbase[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


FrontBaseMuokkaa

FrontBase (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: maksullinen
Tekijä: FrontBase (2001)

FrontBase-luokkakirjaston avulla voidaan suorittaa tietokantakyselyjä FrontBasen tyylisiin tietokantoihin. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa hallita palautuspisteitä sekä luoda ja käsitellä transaktioita.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-fbsql[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


FTPMuokkaa

Pääartikkeli: FTP
FTP (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tiedostojärjestelmä
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

FTP-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää FTP-tiedonsiirtoprotokollan tarjoamia toimintoja. Kirjasto osaa kaikki protokollaan kuuluvat perustoiminnot kuten palvelimelle yhdistämisen, tiedostojen lähettämisen ja lataamisen, hakemistojen luonnin sekä käyttöoikeuksien muuttamisen.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --enable-ftp lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


Function handlingMuokkaa

Function handling (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: funktiot
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2000)

Function handling-luokkakirjaston avulla voidaan luoda omia funktioita. Kirjasto tukee perustyyppisen uusien funktioiden kuuluttamisen lisäksi anonyymeja (lambda-tyylin) funktioita ja osaa poimia funktiolle lähetetyt arvot sekä tarkastaa funktion olemassaolon.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


GMuokkaa

GettextMuokkaa

Gettext (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: merkkijonot
Lisenssi: LGPL
Tekijä: GNU (1998)

Gettext-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää GNUn luomaa gettext-rajapintaa lokalisoinnin helpottamiseksi. Kirjasto osaa noutaa sivustolle määritetyn kielen sekä muotoilla sivuston sisällön kielen mukaiseksi. Lisäksi kirjastolla voidaan käsitellä monipuolisesti kielen monikkoja.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-gettext[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


GMPMuokkaa

GMP (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: matematiikka
Lisenssi: LGPL
Tekijä: GNU (2000)

GMP-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää GNUn kehittämää MP-kirjastoa. Kirjaston avulla voidaan käsitellä rajaamattoman suuria kokonaislukuja sekä suorittaa näille kokonaisluvuille yleisimpiä laskutoimituksia.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-gmp lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


HMuokkaa

HTTPMuokkaa

Pääartikkeli: HTTP
HTTP (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: protokolla
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

HTTP-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä HTTP-protokollaa. Kirjaston avulla lukea ja asettaa otsaketiedot sekä luoda, lukea ja muokata evästeitä.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


IMuokkaa

iconvMuokkaa

iconv (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: merkkijonot
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2001)

iconv-luokkakirjasto avulla voidaan käsitellä eri merkistöjä. Kirjasto mahdollistaa merkistön asettamisen ja lukemisen sekä merkistöstä riippumattoman merkkijonokäsittelyn.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-iconv[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


IIS FunctionsMuokkaa

IIS Functions (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: palvelin
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (2000)

IIS-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä IIS-palvelinta Windows-ympäristössä. Kirjaston avulla voidaan tehdä uusia näennäispalvelimia, asettaa palvelimen hakemistojen sekä kokonaisuuksien turvatasoja sekä tarkkailla lukuisia tietojoukkoja.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


ImageMuokkaa

Image (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: kuvankäsittely
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: Boutell (1998)

Image-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä erityyppisiä kuvia GD-rajapinnan kautta. Kirjaston avulla voidaan luoda uusia kuvia, lisätä kuviin eri muotoisia ja värisiä elementtejä sekä muuntaa kuvia tyypistä toiseen tai eri kokoisiksi.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-gd[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.IMAPMuokkaa

Pääartikkeli: IMAP
IMAP (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: protokolla
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: Boutell (1998)

IMAP-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä sähköpostiprotokollia kuten IMAP-, POP3- ja NNTP-protokollia. Kirjaston avulla voidaan yhdistää edellä mainittuihin palveluihin sekä lukea ja lähettää tietoja palveluun.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-imap[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


InformixMuokkaa

Informix (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokanta
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: Boutell (1998)

Informix-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää Informix-tietokantaa. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa laskea tietueiden ja sarakkeiden määrän sekä käyttää slob-oliotyyppiä tietokannan sisällä.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-informix[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


LMuokkaa

LDAPMuokkaa

Pääartikkeli: LDAP
LDAP (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokanta
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: Boutell (1998)

LDAP-luokkakirjaston avulla voidaan käsitellä Lightweight Directory Access Protocol-tietokantajärjestelmää joka säilyttää datan puumaisessa rakenteessa. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa muotoilla tuloksia sekä käsitellä dataa monipuolisesti puumaisessa ympäristössä.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-ldap{-sasl}[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


MMuokkaa

MailMuokkaa

Mail (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: sähköposti
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

Mail-luokkakirjaston avulla voidaan lähettää sähköpostia Linux-ympäristössä sendmail-binäärin tai Windows-ympäristössä SMTP-protokollan kautta.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


MathMuokkaa

Math (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: matematiikka
Lisenssi: PHP Licence 3.0
Tekijä: The PHP Group (1998)

Math-luokkakirjaston avulla voidaan toteuttaa suurin osa matemaattisista peruslaskutoimituksista. Kirjasto tukee muun muassa trigonometrisia funktioita kuten sini; kosini; tangentti, lukujonojen muunnoksia sekä useita muita toimintoja.

Kirjasto kuuluu PHP:n ytimeen eikä vaadi erillistä kääntämistä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


MaxDBMuokkaa

MaxDB (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokanta
Lisenssi: GPL / kaupallinen
Tekijä: MySQL AB (2004)

MaxDB-luokkakirjaston avulla voidaan suorittaa kyselyjä MaxDB-tietokantaan. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa suorittaa useita kyselyitä yhtäaikaisesti sekä palauttaa eri raportteja sekä tilastoja.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-maxdb[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


mhashMuokkaa

mhash (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: kryptaus
Lisenssi: LGPL
Tekijä: Nikos Mavroyanopoulos
Sascha Schumann (1999)

mhash-luokkakirjaston avulla voidaan luoda eri tarkistesummia sekä viestien autentikointiavaimia. Kirjasto osaa luoda tarkisteita muun muassa MD-, SHA-, CRC32- ja TIGER-salauksilla.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-mhash[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


MsessionMuokkaa

Msession (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: istunnot
Lisenssi: Avoin lähdekoodi
Tekijä: Mohawk Software (2002)

msession-luokkakirjaston avulla voidaan hallinnoida istuntoja. Kirjasto tukee niin paikallista kuin etäylläpitoakin, ja mahdollistaa muun muassa tilastot, istuntojen lukitukset sekä niiden monipuolisen käsittelyn.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-with-msession[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


mSQLMuokkaa

mSQL (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: Kaupallinen
Tekijä: Hughes Technologies (1998)

mSQL-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää mSQL-tietokantoja. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa noutaa tyyppitietoja eri kentistä sekä hallinnoida osoittimia.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-msql[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


MySQLMuokkaa

Pääartikkeli: MySQL
MySQL (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: Avoin lähdekoodi
Tekijä: MySQL Ab (1998)

MySQL-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää MySQL-tietokantoja ennen versiota 4.1. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa listata prosesseja sekä noutaa monipuolisia tyyppitietoja tauluista ja kentistä.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-mysql[=DIR] lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.


mysqliMuokkaa

mysqli (PHP)
Ohjelmointikieli: PHP
Käyttöalue: tietokannat
Lisenssi: Avoin lähdekoodi
Tekijä: MySQL Ab (2003)

mysqli-luokkakirjaston avulla voidaan käyttää MySQL-tietokantoja versiosta 4.1 eteenpäin. Kirjasto osaa perinteisten lisäys-, poisto- ja hakukyselyn lisäksi muun muassa listata prosesseja sekä noutaa monipuolisia tyyppitietoja tauluista ja kentistä.

Kirjaston käyttöön ottamiseksi PHP tulee kääntää --with-mysqli=mysql_config_path/mysql_config lisämääritteellä.
Katso myös PHP:n manuaaliviite aiheesta.