Bohusläänin kalliomaalaukset

Bohusläänin kalliomaalaukset sijaitsevat Bohuslänin rannikolla Länsi-Ruotsissa. [1]

Tumlehedin kalliomaalaus sisältää vaikuttavan ja hyvin säilyneen kauriin verkkomaisine sarvineen.
Tumlehedin maalaus sijaitsee kallioalueella, jossa kasvillisuutta ja puustoa on nimeksi.

MaalausalueetMuokkaa

Torslandan pitäjässäMuokkaa

Tumlehedin kalliomaalaus sijaitsee Tumlehedin kylässä Torslandan pitäjässä nykyisen Göteborgin kunnan alueella Göteborgin kaupungin välittömässä läheisyydessä. Kohde on vain 900 metrin päässä meren rannasta ja 25 metriä merenpinnan yläpuolella. Pystykallio avautuu etelään ja maalaus on tehty sen yläosan sileään kohtaan, jossa on kapeita pystyhalkeamia. Maalausta on voinut tehdä alla olevalla vinolla terassilla seisten. Huomiota kiinnittää suuri kauris tai peura, jolla on näyttävät verkkomaiset sarvet. Kauris on kooltaan 50 × 70 senttimetriä ja se on kuvioista selvin. Se sarvet ovat eläimen pituiset, mutta keskellä ne muuttuvat verkkomaiseksi vyyhdeksi. Myös kauriin keho on verkkomaiseksi maalattu, vaikka se on täytetty punamaalilla. Kauriin alla on levittynyttä punaväriä liikaa, jotta yksittäiset kuviot erottuisivat. Kapeiden pystyhalkeamien vasemmalla puolella on lisää kuvioita. Ylhäällä on neljä kampamaista kuviota, jotka ovat 25−65 senttimetriä pitkiä. Viides kampakuvio voidaan ajatella olevan kauriin sarvissa. Kampakuvioiden alla on epäselvä kohta ja sitten epävarma kalankuva, jonka alla on useita sik-sak-kuvioita. Äärimmäisenä vasemmalla on samalla korkeudella 3−4 kalaa toistensa yläpuolelle maalattuina. Ne ovat 25−27 senttimetriä pitkiä. [2][3]

Kvillen pitäjässäMuokkaa

 
Tanumin kunnan kalliopiirrokset ovat tehneet paikkakunnan kuuluisaksi. Piirrokset ovat seudun maatalousväestön tekemiä eivätkä he liity pyyntiväestön tekemiin kalliomaalauksiin, joita tässä käsitellään.

Allestorpin kalliomaalaus sijaitsee Kvillen pitäjässä nykyisen Tanumin kunnan alueella 4,9 kilometriä merenrannasta ja 35 metriä merenpinnan yläpuolella. Kallio on jyrkkä, jääkauden pyöreäksi hioma ja vaakasuuntaan halkeillut. Eri tasot muodostavat maalauksen ylle suojaavan lipan. Kiven väri on harmaan punainen ja maalaukset on tehty lähes sileään pintaan. Maalaukset ovat haalistuneita ja näkyvät mahdollisesti vain otollisissa oloissa. Vuoden 1981 tutkimus luonnehti maalauksia seuraavasti. Kuvakenttä on vain 80 × 70 senttimetrin kokoinen. Ihmishahmot, jotka ovat 9−18 senttimetriä pitkiä, on maalattu tyylitellen K-kirjainta muistuttaviksi. Kentän kaksi eläintä ovat 20 ja 26 senttimetriä pitkiä. Ne on tunnistettu peuroiksi tai kauriiksi, joilla on päässään piikikkäät sarvet. Eläimiä yhdistää takapäistä vedetty linja. Maalaukset ovat luonteeltaan kuin pronssikauden kalliopiirrokset. Maankohoamisen vuoksi alue on ollut kuivana noin 2 000 eaa. alkaen. [4][5]

Tanumin pitäjässäMuokkaa

Tanumin kalliomaalaus sijaitsee Tanumin pitäjässä nykyisen Tanumin kunnan alueella. Maalaukset sijaitsevat Tanumsheden taajamasta etelään Rykin kylän lähellä, noin 60 metriä merenpinnan yläpuolella ja noin 4,9 kilometriä merenrannasta. Sen löysi Göran Andersson vuonna 1988. Kallio sijaitsee läheisen Göpebergetin lounaisrinteessä. Kohde on pieni, kooltaan 60 senttimetriä leveä ja 15−60 korkea, ja siitä erottuu 6 kuviota. Ihmishahmoja on neljä ja ne ovat noin 10 senttimetriä korkeita tikku-ukkoja. Muut kaksi kuviota ovat tunnistamattomia. [6]

Bärfendalin pitäjässäMuokkaa

Bärfendals-Medbon kalliomaalaus sijaitsee Bärfendalin pitäjässä nykyisen Munkedalin kunnan alueella noin 3,1 kilometriä Åbyfjordenista koilliseen noin 65–70 metriä merenpinnan yläpuolella. Tämä kohde on siten lähellä Bron maalauskohteita. Kallioseinämä on 5−8 metriä korkea ja 40 metriä leveä, ja se on punertavaa graniittia. Maalauskenttä on 11 metriä leveä ja 0,5−1,2 korkea ja siinä on neljä kuvakenttää. Vuoden 1981 tutkimus toi esille seuraavat havainnot. Vasemmalla olevassa kentässä on kolme geometrista kuviota, jotka voidaan tulkita ihmisiksi. Hahmojen vartalo on ruudun muotoinen, josta jalat ja kädet ojentuvat ja pää on lyhyt pystyviiva. Toinen kenttä sijaitsee 5,2 metriä oikealle. Siihen on maalattu 5 eläinkuviota, joista alimmainen on maalattu täyteisesti. Ne esittävät kahta hirven tai peuran päätä, mutta kolme alinta ovat vain 7 senttimetrin pituisia. Kolmanteen kenttään on väliä 1,4 metriä. Siihen on maalattu lähes pystysuoraan riviin 12 kuviota: ylimmäksi pieni ihminen, verkkokuvio, peura ja kahdella jalalla kävelevä lintu, sitten peura, iso hirvi runsaine sarvineen, tämän alla tunnistamaton pieni kuvio ja ihmismäisesti kävelevä kaksijalkainen lintu, sitten suuri hain tai delfiinin kaltainen kala, jonka alla on koukkumainen viiva ja toinen tunnistamaton kuvio, ja alimpana ihminen kädessään oksa tai muu esine. Oikeanpuoleisin kenttä on 2,5 metrin päässä ja käsittää vain kaksi kaksijalkaista suurta lintua. Kaikki kohteen linnut on kuvattu oudosti pystyasentoon siivet taaksepäin viuhtoen. Kohde on ajoitettu mesoliittiseksi. Kuviot ovat hyvin haalistuneita. [7][8]

Bron pitäjässäMuokkaa

Seuraavat kolme kalliomaalausta sijaitsevat korkeintaan 3,7 kilometrin etäisyydellä toisistaan kahden syvälle ulottuvan lahden välissä Bron pitäjässä nykyisen Lysekilin kunnan alueella.[9]

Skarstadtin kalliomaalaus sijaitsee Skarstadtin kylässä noin 2 kilometriä rannasta. Kohde on noin 75 metriä merenpinnan yläpuolella ja käsittää kaksi pystykallion seinämälle maalattua kuvakenttää. Ensimmäinen kuvakenttä on kooltaan 2,5 × 1,1 metriä ja se on tehty 1−1,5 metrin korkeudelle maan pinnasta ja sisältää 16 kuviota. Ne esittävät ihmishahmoa, 8 eläinkuviota, ympyrää ja kuutta tunnistamatonta kuviota. Eläimistä 7 on sarvipäisiä hirviä tai peuroja. Kuviot ovat säilyneet hyvinä. Toinen kuvakenttä sijaitsee 20 metriä itään ja on haalistunut lähes tunnistamattomaksi. Kuvioiden koko on 5−45 senttimetriä ja ne on maalattu 1,5 metrin korkeudelle. [10][9][11]

Stranderängin kalliomaalaus sijaitsee Åbyfjordenin lahden pohjukassa olevan Standerängen kylän meträkallioon. Kohde on 350 metrin päässä merenrannasta ja noin 45 metriä merenpinnan yläpuolella. Noin 20 metriä korkea pystykallio aukeaa etelään ja sen juurella on kaksi kuviokenttää viiden metrin välein. Maalin sävy on ruskehtavan punainen ja se on säilynyt tasaisena kuvion eri kohdissa. Vasemmassa kuvakentästä ei ole tunnistettu kuvioita, mutta oikeanpuoleisessa kentässä näkyy kaksi kuviota 35 senttimetrin välein. Ne esittävät ympyröitä, jota sivuavat toisiaan. Ensimmäisessä pystykuviossa on kolme peräkkäistä ympyrää peräkkäin maalattuna. Toisessa vinossa kuviossa on viisi lähes peräkkäin maalattua ympyrää, jotka on sijoitettu laskevasti vinoon. Toinen ympyrä vasemmalta on isompana yhtä suuri kuin ensimmäisessä kuviossa olevat ympyrät. Muut ympyrät ovat noin puolta pienemmät halkaisijaltaan. [10][12]

Hällerin kalliomaalaus sijaitsee Brodalenin ja Bron kylien lähellä, peltoaukean takaisessa kalliossa. Kohde on noin 20 metrin korkeudella merenpinnasta, joka löytyy nykyään 1,7 kilometrin päässä Åbyfjordenin rannassa. Pystykalliossa on jääkauden hiomia pyöreitä pintoja, joissa on vaakasuoria halkeamia ja lohkeamia. Kalliosta lohjenneet lohkareet ovat jättäneet jälkeensä suuren syvennyksen, jota suuri lippa suojaa. Maalaukset sijaitsevat lipan suojassa katseen korkeudella maasta. Maalaus käsittää kolme kuviota, jotka muistuttavat haravan terää tai tasapohjaisen veneen kuviota. Kuviot ovat 40−50 senttimetriä leveitä ja 30 senttimetriä korkeita. Viivat ovat erittäin leveitä ja voidaan puhu täyteisesti maalatuista kuvioista. Maalin väri on haalistuneempi ylemmillä kuvioilla kuin alemmalla suojassa olevalla kuviolla. Aivan maalausten lähellä on tutkittu muinaista asuinpaikkaa, jonka koko on 40 metriä pitkä ja 10−20 metriä leveä. Kaivauksissa löydettiin piiesineitä ja iskoksia. (Valokuvia [13]) [14][15]

Lysen pitäjässäMuokkaa

Lysen kalliomaalaus on kalliopiirroksen päälle tehty maalaus Lysen pitäjässä nykyisen Lysekilin kunnan alueella. Kalliopiirrokset ovat pronssikaudelta ja ne on tyyliltään ajoitettu nuorempaan kauteen eli noin 1000–500 eaa. Jostakin syystä samassa kalliossa on myös venettä esittävä maalaus. Veneen tyyppi on samanaikainen piirrosten kanssa. Tutkimuksissa on todettu maalauksen tehdyn piirrosten päälle eli jälkeenpäin. (Valokuva [16]) [17][18]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Kivikäs, s. 193–194
 2. Kivikäs, s. 217–219
 3. Tumlehed (216) Riksantikvarieämbetet. 23.9.2004. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 4. Kivikäs, s. 213–214
 5. Allestorp Riksantikvarieämbetet. 23.9.2003. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 6. Tanum (876) Riksantikvarieämbetet. 23.9.2004. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 7. Kivikäs, s. 211–212
 8. Bärfendals-Medbo (44) Riksantikvarieämbetet. 23.9.2004. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 9. a b Skarstadt1 (358) Riksantikvarieämbetet. 23.9.2004. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 10. a b Gjerde, Jan Magne: Rock Art and Landscapes: Studies of Stone Age rock art from Northern Fennoscandia, 2010, s.178
 11. Skarstadt2 (358) Riksantikvarieämbetet. 23.9.2004. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 12. Stranderäng (357) Riksantikvarieämbetet. 23.9.2004. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 13. Luukkonen, Ismo: Häller, Bro sn ismoluukkonen.net. Viitattu 5.1.2013.
 14. Kivikäs, s. 215–216
 15. Häller (598) Riksantikvarieämbetet. 23.9.2004. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 16. Luukkonen, Ismo: Bronze Age rock carvings and paintings ismoluukkonen.net. Viitattu 5.1.2013.
 17. Lyse (142) Riksantikvarieämbetet. 11.8.2009. Swedish National Heritage Board. Viitattu 17.5.2014. (ruotsiksi)
 18. Landskapsarv: BOHUSLÄN – Hällmålningen i Lyse

Aiheesta muuallaMuokkaa