Bifenyyli

kemiallinen yhdiste

Bifenyyli on kiinteä aromaattinen yhdiste, jota kutsutaan myös nimillä difenyyli, fenyylibentseeni tai dibentseeni. Se sisältää kaksi toisiinsa liittynyttä aromaattista rengasta. Bifenyylin kemiallinen bruttokaava on C12H10 ja rakennekaava C6H5C6H5. Se esiintyy valkoisina tai kellertävinä kiteinä tai hiutaleina, joilla on tunnusomainen haju. Bifenyylin moolimassa on 154,2 g/mol eikä se liukene veteen. Sen sulamispiste on 70 °C, kiehumispiste 256 °C, tiheys 1,04 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 113 °C c.c., itsesyttymislämpötila 540 °C ja CAS-numero 92-52-4.

Bifenyyli
Bifenyl.svg
Tunnisteet
Muut nimet difenyyli
fenyylibentseeni
dibentseeni
CAS-numero [92-52-4 [92-52-4]]
PubChem CID 7095
Ominaisuudet
Molekyylikaava C12H10
Moolimassa 154.21 g/mol
Ulkomuoto kiteinä
tai hiutaleina
Sulamispiste 68,9 °C (342,1 K)
Kiehumispiste 256 °C (529 K)
Tiheys 1,04
Liukoisuus veteen ei liukene veteen

Bifenyyliä saadaan tislaamalla raakaöljystä ja maakaasusta. Sitä sai käyttää elintarvikeissa 27.11.2006 saakka ainoastaan sitrushedelmien pintakäsittelyssä. Aine estää homeen ja sienien kasvamista. Bifenyylin E-koodi on E 230. Aine on myrkyllistä[1].

Bifenyyliä käytetään lähtöaineena tuotettaessa polykloorattujen bifenyylien aineryhmään (C12H10-xClx) kuuluvia aineita, joista käytetään yleisesti lyhennettä PCB.

Ympäristö- ja terveysvaikutuksetMuokkaa

Bi- ja difenyyli voi kulkeutua elimistöön joko hengitysteitse tai nielemällä. Sen vaikutuksia ovat mm. punoitus ja kipu silmissä sekä ärsytys hengitysteissä. Se voi pitkäaikaisen altistumisen seurauksena vaikuttaa maksaan ja hermostoon johtaen niiden toimintavajeeseen ja henkilön kuolemaan. Suomessa bifenyylialtistuksesta johtuvia kuolemantapauksia oli 1970-luvulla erityisesti Nokian Paperitehtaalla. Aineella käsiteltiin hedelmien suojapapereita.

Aine on erittäin vaarallinen ympäristölle, koska se on ympäristössä pysyvä ja rikastuu ravintoketjussa. Bifenyyli ei ole kuitenkaan EU-ohjeensa mukaan myrkky, vaan ärsyttävä ja ympäristölle vaarallinen aine: LD50-arvo suun kautta rotalla 2 400 mg/kg.

NIOSH Immediately Dangerous To Life or Health Concentration (IDLH): 100 mg/m3

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa