Avokanava

kanava jossa ei ole sulkuja

Avokanava on kanava, jossa ei ole sulkuja. Merenkulussa avokanavaa käytetään silloin, kun sen yhdistämien vesistöjen pinnat ovat keskenään samalla korkeudella tai kun niiden korkeusero on niin vähäinen, että korkeuseron aiheuttama virtaus ei ole kanavan käyttöä häiritsevä.

Alajärven avokanava vuonna 2001.
Oravin avokanava kanavasillalta nähtynä.

Kanava vai ruoppaus? muokkaa

Ei ole olemassa yksikäsitteistä kriteeriä rajanvedoksi, milloin ihmisen muokkaama väylä on avokanava ja milloin kyseessä on väylän oikaisu, levennys tai syventäminen ruoppaamalla.

Milloin avokanavaa ei voida rakentaa muokkaa

Samalla tasolla olevien vesistöjen yhdistämiseksi ei voida käyttää avokanavaa, jos vesistöjen välinen maa-alue nousee niin korkealle, että kanava jouduttaisiin rakentamaan epäkäytännöllisen syvään uomaan. Esimerkiksi valtameret yhdistävä Panaman kanava on sulkukanava, joka nousee 26 metrin korkeuteen. Merialueet yhdistävä kanava saatetaan myös joutua rakentamaan sulkukanavaksi, jotta sulkuporteilla estetään vuoroveden aiheuttamat veden korkeuserot kanavassa. Tällainen kanava on muun muassa Kielin kanava.

Avokanavat Suomessa muokkaa

Suomessa on kymmeniä avokanavia, erityisesti sisävesillä. Suurin osa niistä on rakennettu kulkuväyliksi, mutta osan alkuperäinen tarkoitus on ollut muuttaa järvien vedenkorkeutta.

Tunnettuja avokanavia muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Importance & Advantages of The Canal (Arkistoitu – Internet Archive) Suezin kanavahallinto, viitattu 2.5.2010