Aurinkokunnan pienkappale

Aurinkokunnan pienkappale tai pienkappale (engl. small solar system body, lyhenne: SSSB) on Aurinkoa kiertävä kohde, joka ei ole planeetta tai kääpiöplaneetta. IAU määritteli pienkappaleet planeetan määritelmän ohella vuonna 2006. Alla on lainaus IAU:n vuoden 2006 planeetan määritelmästä alkuperäiskielellään englanniksi.

Pikkuplaneetta Gaspra on aurinkokunnan pienkappale. Se kiertää Aurinkoa asteroidivyöhykkeellä.
Komeetta Hartley 2 on aurinkokunnan pienkappale.

»All other objects, except satellites, orbiting the Sun shall be referred to collectively as “Small Solar System Bodies”. These currently include most of the Solar System asteroids, most Trans-Neptunian Objects (TNOs), comets, and other small bodies.»

Suomeksi käännetty versio:

»Kaikkia muita Aurinkoa kiertäviä kappaleita, paitsi satelliitteja tulee kutsua yhteisesti ”Aurinkokunnan pienkappaleiksi”. Tällä hetkellä näihin kuuluu: suurin osa Aurinkokunnan asteroideista, suurin osa transneptunisista kohteista (TNO:ista), komeetat ja muut pienet kappaleet.»

Käytännössä määritelmä tarkoittaa sitä, että kaikki epäsäännöllisen muotoiset kappaleet (kappaleet, joiden painovoima ei riitä muokkaamaan niitä pyöreiksi) ovat pienkappaleita, jos ne kiertävät suoraan Aurinkoa eli eivät ole kuita.

Määritelmä erottelee asteroidit ja transneptuniset kohteet, jotka ovat pikkuplaneettoja. Asteroidi-nimityksen voikin katsoa viittaavan vain Aurinkokunnan sisäosien pikkuplaneettoihin. Suuri osa asteroideista ja ulommista pikkuplaneetoista, kuten TNO:ista, on juuri pienkappaleita, mutta ne, jotka ovat muodoltaan pyöreitä, luetaan kääpiöplaneettoihin. Suurimmat pikkuplaneetat luetaan siis kääpiöplaneetoiksi ja pienemmät pienkappaleiksi.

Pikkuplaneettojen lisäksi määritelmä myös periaatteessa jakaa komeetat samalla tavoin, mutta Aurinkokunnassamme ei tunneta vielä yhtään komeetaksi luokiteltua kappaletta, joka täyttäisi kääpiöplaneetan määritelmän; siksi määritelmässä sanotaankin komeettojen kuuluvan pienkappaleisiin, eikä että suurin osa komeetoista kuuluu pienkappaleisiin. Komeetat ja pikkuplaneetat numeroidaan vieläkin eri tavoin. Pienet kuut, jotka eivät ole painovomansa pyöristämiä, eivät eroa pienkappaleista fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi vaan siten, että ne eivät kierrä suoraan Aurinkoa vaan jotain muuta Aurinkokunnan kappaletta, kuten planeettaa, kääpiöplaneettaa tai pienkappaletta.

Pienkappaleiden ryhmittely

muokkaa

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa