Avaa päävalikko

Asuntoviljelystila oli Suomen asutustoimintaan liittyvä, vuonna 1958 annettuun maankäyttölainsäädäntöön perustuva tai maanhankintalain nojalla muodostettu pientila. Sillä harjoitetun maatalouden katsottiin tarjoavan elannon omistajalle perheineen. Tilalla oli niin paljon valmista maatalousmaata ja maatalouteen soveltuvaa raivaamatonta maata, että jatkuvan erikoismaatalouden harjoittaminen oli mahdollista. Erikoismaataloutta on esimerkiksi puutarhaviljely ja turkistarhaus. Asuntoviljelystilan pinta-ala oli enintään neljä muunnettua peltohehtaaria. Tilalla saattoi erityisistä syistä olla hieman enemmänkin maata eli tilusalaa.[1] Asuntoviljelystilan lähikäsitteitä ovat olleet asuntotila, asuntotontti, asutustila ja viljelystila.

LähteetMuokkaa

  1. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966, hakusana asuntoviljelystila.