Asuntohallitus oli Suomessa vuosina 19661993 toiminut valtioneuvoston alainen keskusvirasto. Asuntohallituksen edeltäjä oli Arava. Asuntohallituksen keskeisin tehtävä oli valvoa, ohjata ja edistää valtion tuella Arava-järjestelmän puitteissa tapahtunutta asuntorakentamista. Sen vastuulla oli myös asumistuen myöntäminen.

Asuntohallitus kuului ensin sisäasiainministeriön ja vuodesta 1983 alkaen uuden ympäristöministeriön hallinnonalaan. Se huolehti valtion toimenpiteistä asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto-olojen parantamiseksi. Toimenpiteitä olivat muiden muassa valtion aravalainoitustoiminnan hoitaminen ja ohjaaminen, asuntotilanteen ja asuntotuotannon kehityksen seuraaminen, valtakunnallisen asuntotuotannon kokoamisohjelman laatiminen ja toteuttaminen, valtion asuntopoliittisten toimenpiteiden suunnittelu ja hoito, kuntien asunto-ohjelmien laatimisen ohjaus sekä kuntien asuntotuotannon ohjaus ja valvonta sekä muutoksenhakuviranomaisena toimiminen[1].

Kun asuntohallitus lakkautettiin 1. joulukuuta 1993, suurin osa sen tehtävistä siirtyi uudelle valtion asuntorahastolle. Osa tehtävistä siirtyi ympäristöministeriölle, asumistukiasiat Kansaneläkelaitokselle sekä asuntolaina-asioiden maksatus ja muu hoito Valtiokonttorille. Asuntohallituksen lakkauttaminen oli osa keskushallinnon uudistamista[2].

Pääjohtajat muokkaa

Lähteet muokkaa

  • Pääjohtajakunta, s. 165–166. SKS, Helsinki 2005.
  • Korhonen Jari, Nykyinen aravalainoituskäytäntö, kehitysehdotukset lainoitustoiminnan uusiksi ohjausvälineiksi. Diplomityö 14.10.1992, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto.
  • Syrjänen Olavi, Byrokratiasta businekseen. Hallinnon uudistuksen oikeudellisia ongelmia. Valtiovarainministeriö. Hallinnon kehittämisosasto. Helsinki 1996.

Viitteet muokkaa

  1. Korhonen 1992, s. 7-9.
  2. Syrjänen 1996, 88.
Tämä politiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.