Assosiaatio

Wikimedia-täsmennyssivu

Assosiaatio (lat. a + sociare 'liittää') voi tarkoittaa seuraavia asioita:

  • Vapaa assosiaatio, eräs psykoanalyysin menetelmä.
  • Liitto, ryhmä henkilöitä, organisaatioita tai valtioita, jotka tekevät vapaaehtoisen liittosopimuksen jonkin yhteiseen päämäärän saavuttamiseksi.
  • Yhdistys, luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio.
  • Mielleyhtymä, sanojen ja asioiden yhdistyminen toisiinsa ihmisen mielessä.
  • Assosiaatio (ohjelmointi), olio-ohjelmoinnissa luokkien välinen relaatio.
  • Tähtiassosiaatio, joukko samalla alueella liikkuvia, todennäköisesti samaan aikaan syntyneitä tähtiä.
  • Konnotaatio ja denotaatio, semiotiikassa, logiikassa ja kielitieteessä käytettyjä käsitteitä.
Wikisanakirja
Wikisanakirja
Wikisanakirjassa on tähän liittyvä sananselitys: assosiaatio.
Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Assosiaatio”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.