Antiikin kreikkalainen kalenteri

Antiikin kreikkalaiset kalenterit olivat yleensä kuu-aurinko­kalentereita. Kalentereita oli lukuisia, ja tyypillisesti Kreikan jokaisella kaupunkivaltiolla oli omat kalenterinsa. Parhaiten näistä tunnetaan attikalainen kalenteri, joka oli käytössä Ateenassa.[1]

Antiikin kreikkalaisten kalenterien kuukaudet perustuivat Kuun vaiheisiin. Kuunpimennys Ateenan Akropoliin yllä.

Kalentereiden moninaisuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen antiikin Kreikan historian päivämääriä on hyvin hankala muuntaa täsmällisiksi nykyisin käytetyn kalenterin päivämääriksi.[2]

Kalentereiden toiminta muokkaa

Kreikkalaiset kalenterit poikkesivat toisistaan kuukausien nimien ja vuoden aloittavan kuukauden osalta. Kuukausia nimettiin usein niihin sijoittuvien juhlien mukaan, tai niille annettiin jumalten ja myöhemmin myös hallitsijoiden nimiä.[1] Paikoin kuukausilla ei ollut nimiä lainkaan, vaan niitä kutsuttiin kuukauden järjestysnumeron mukaan.[2]

Kaikissa kalentereissa kuukausi alkaa uudestakuusta ja kestää seuraavaan uuteenkuuhun. Kuukaudessa oli joko 30 (täysi kuukausi eli πλήρεις, plēreis) tai 29 päivää (vajaa kuukausi eli κοῖλοι, koiloi). Tämä teki kuuvuoden pituudeksi 354 päivää, mikä oli noin 11 päivää vähemmän kuin aurinkovuoden pituus, noin 365 päivää. Synkronointi aurinkovuoteen ja vuodenaikoihin saatiin lisäämällä ylimääräisiä kuukausia eri tavoin:[1][3] eräs tapa oli tehdä tämä kahden vuoden jaksoissa (niin kutsuttu τριετηρίς, trietēris eli annus magnus) niin, että toinen vuosista sisälsi 12 kuukautta ja toinen 13 kuukautta. Näin joka toisessa vuodessa oli 354 ja joka toisessa 384 päivää. Ylijääneistä päivistä muodostettiin lisää kuukausia neljän (πενταετηρίς, pentaetēris) ja kahdeksan vuoden jaksoissa (ἐννεαετηρίς, enneaetēris).[4] Ylimääräinen kuukausi saatiin toistamalla joku kalenterin kuukausista; esimerkiksi attikalaisessa kalenterissa toistettiin vuoden puolivälissä ollut Poseideon-kuukausi,[3] epeiroslaisessa kalenterissa Eukleios-kuukausi ja sisilialaisen Tauromenionin kalenterissa Apellaios-kuukausi.[5]

Kuukaudet jaettiin osiin kuun vaiheiden mukaan. Kuun ensimmäistä päivää eli uudenkuun päivää kutsuttiin nimellä nūmēnia (νουμηνία). Ensimmäistä puoliskoa siitä täyteen kuuhun kutsuttiin nimellä mēnos histamenū (μηνὸς ἱσταμένου), ja jälkimmäistä puoliskoa nimellä mēnos fthinontos (μηνὸς φθίνοντος). Kuukauden kolmannenkymmenennen päivän nimi oli triakas (τριακάς) tai henē kai nea (ἕνη καὶ νέα). Täyden kuun päivästä käytettiin joskus nimitystä dikhomēnis (διχόμηνις).[2] Päivä alkoi auringonlaskusta ja kesti seuraavaan auringonlaskuun.

Vuosilukuja nykyisessä mielessä ei käytetty. Vuodet nimettiin usein keskeisten virkamiesten tai pappeuksien, esimerkiksi Ateenassa eponyymiarkontin, mukaan.[3] Lisäksi ajanlaskussa käytettiin kaikille kreikkalaisille yhteisiä nelivuotisia olympiadeja, ja jokainen vuosi tunnistettiin sen mukaan, kuinka monennen olympiadin kuinka mones vuosi se oli. Olympiadit laskettiin vuodesta 776 eaa., ensimmäisen olympiadin ensimmäisestä vuodesta, jolloin pidettiin ensimmäiset tunnetut Olympian kisat. Siten esimerkiksi vuosi 480 eaa., jolloin Salamiin taistelu käytiin, oli 75. olympiadin ensimmäinen vuosi, sillä ensimmäisen olympiadin ensimmäisestä vuodesta oli tuolloin kulunut 74 × 4 = 296 vuotta.[6]

Kalentereita alueittain muokkaa

Seuraavassa on esitetty eri alueilla käytettyjen kalentereiden kuukaudet; kaikkien alueiden kaikkien kuukausien nimiä ei tunneta.

Attika muokkaa

Pääartikkeli: Attikalainen kalenteri
 1. Hekatombaion - Ἑκατομβαιών (~ heinäkuu)[2]
 2. Metageitnion - Μεταγειτνιών
 3. Boedromion - Βοηδρομιών
 4. Pyanopsion - Πυανοψιών
 5. Maimakterion - Μαιμακτηριών
 6. Poseideon - Ποσειδεών
 7. Gamelion - Γαμηλιών
 8. Anthesterion - Ἀνθεστηριών
 9. Elafebolion - Ἐλαφηβολιών
 10. Munikhion - Μουνιχιών
 11. Thargelion - Θαργηλιών
 12. Skiroforion - Σκιροφοριών

Boiotia muokkaa

 1. Bukatios - Βουκάτιος (~ 23. joulukuuta)[7]
 2. Hermaios - Ἑρμαίος
 3. Prostaterios - Προστατήριος
 4. Agrionios - Ἀγριώνιος
 5. Theiluthios - Θειλούθιος
 6. -
 7. Homoloios - Ὁμολώιος
 8. Hippodromios - Ἱπποδρόμιος
 9. Panamos - Πάναμος
 10. Pamboiotios - Παμβοιώτιος
 11. Damatrios - Δαμάτριος
 12. Alalkomenios - Ἀλαλκομένιος

Delfoi muokkaa

 1. Bukatios - Βουκάτιος (~ syyskuu)[7]
 2. Heraios - Ἠραῖος
 3. Apellaios - Ἀπελλαῖος
 4. -
 5. Dadaforios - Δᾳδαφόριος
 6. Poitropios - Ποιτρόπιος
 7. Bysios - Βύσιος
 8. Artemisios - Ἀρτεμίσιος
 9. Herakleios - Ἠράκλειος
 10. Boathoos - Βοαθόος
 11. Ilaios - Ἰλαῖος
 12. Theoksenios - Θεοξένιος

Epeiros muokkaa

Epeiroslainen kalenteri tunnetaan parhaiten Antikytheran koneesta, jossa kuukaudet ovat:[8]

 1. Foinikaios - Φοινικαίος (~ varhaissyksy)
 2. Kraneios - Κράνειος
 3. Lanotropios - Λανοτρόπιος (muualla myös Heliotropios, door. Haliotropios)
 4. Makhaneus - Μαχανεύς (Korfulla Μαχανεός, Makhaneos)
 5. Dodekateus - Δωδεκατεύς (Korfulla Δυωδεκατός, Dyodekatos)
 6. Eukleios - Εὔκλειος
 7. Artemisios - Ἀρτεμίσιος (Korfulla Ἀρτεμἰτιος, Artemitios)
 8. Psydreus - Ψυδρεύς
 9. Gameilios - Γαμείλιος
 10. Agrianios - Ἀγριάνιος
 11. Panamos - Πάναμος
 12. Apellaios - Ἀπελλαίος

Epidauros muokkaa

 1. Azosios - Ἀζόσιος (~ heinäkuu)[9]
 2. Karneios - Καρνεῖος
 3. Proratios - Προράτιος
 4. Hermaios - Ἑρμαῖος
 5. Gamos - Γάμος
 6. Teleos - Τέλεος
 7. Posidaios - Ποσίδαιος
 8. Artamitios - Ἀρταμίτιος
 9. Agrianios - Ἀγριάνιος
 10. Panamos - Πάναμος
 11. Kyklios - Κύκλιος
 12. Apellaios - Ἀπελλαίος

Kreeta muokkaa

 1. Thesmoforion - Θεσμοφοριών (~ 23. syyskuuta)[10]
 2. Hermaios - Ἐρμαῖος
 3. Eiman - Είμαν
 4. Matarkhios - Μετάρχιος
 5. Agyios - Ἄγυιος
 6. Dioskuros - Διόσκουρος
 7. Theodosios - Θεοδόσιος
 8. Pontos - Πόντος
 9. Rhabinthios - Ῥαβίνθιος
 10. Hyperberetos - Ὑπερβέρετος
 11. Nekysios - Νεκύσιος
 12. Basilios - Βασίλιος

Kyzikos muokkaa

 1. Boedromion - Βοηδρομιών (~ lokakuu)[7]
 2. Kyanepsion - Κυανεψιών
 3. Apaturion - Ἀπατουριών
 4. Poseideon - Ποσειδεών
 5. Lenaion - Ληναιών
 6. Anthesterion - Ἀνθεστηριών
 7. Artemision - Ἀρτεμισιών
 8. Kalamaion - Καλαμαιών
 9. Panemos - Πάνημος
 10. Taureon - Ταυρεών
 11. -
 12. -

Lakonia (Sparta) muokkaa

 1. Herasios - Ἡράσιος (~ lokakuu)[2]
 2. Apellaios - Ἀπελλαῖος
 3. Diosthyos - Διόσθυος
 4. -
 5. Eleusinios - Ἐλευσίνιος
 6. Gerastios - Γεράστιος
 7. Artemisios - Ἀρτεμίσιος
 8. Delfinios - Δελφίνιος
 9. Fliasios - Φλιάσιος
 10. Hekatombeus - Ἑκατομβεύς
 11. Karneios - Καρνεῖος
 12. Panamos - Πάναμος

Makedonia muokkaa

 1. Dios - Δῖος (~ lokakuu)[11]
 2. Apellaios - Ἀπελλαῖος
 3. Audynaios - Αὐδυναῖος
 4. Peritios - Περίτιος
 5. Dystros - Δύστρος
 6. Ksanthikos - Ξανθικός
 7. Artemisios - Ἀρτεμίσιος
 8. Daisios - Δαίσιος
 9. Panamos - Πάνημος
 10. Loos - Λῶος
 11. Gorpiaios - Γορπιαῖος
 12. Hyperberetaios - Ὑπερβερεταῖος

Miletos muokkaa

 1. Panemos - Πάνεμος (~ heinäkuu)[9]
 2. Metageitnion - Μεταγειτνιών
 3. Boedromion - Βοηδρομιών
 4. Pyanopsion - Πυανοψιών
 5. Apaturion - Ἀπατούριων
 6. Poseideon - Ποσειδεών
 7. Lenaion - Ληναιών
 8. Anthesterion - Ἀνθεστηριών
 9. Artemision - Ἀρτεμισιών
 10. Taureon - Ταυρεών
 11. Thargelion - Θαργηλιών
 12. Kalamaion - Καλαμαιών

Rhodos muokkaa

 1. Thesmoforios - Θεσμοφόριος[9][12] (~ 29. syyskuuta)[13]
 2. Diosthyos - Διόσθυος
 3. Theudaisios - Θευδάισιος
 4. Pedageitnyos - Πεδαγείτνυος
 5. Badromios - Βαδρόμιος
 6. Sminthios - Σμίνθιος
 7. Artamitios - Ἀρταμίτιος
 8. Agrianios - Ἀγριάνιος
 9. Hyakynthios - Ὑακίνθιος
 10. Panamos - Πάναμος
 11. Karneios - Καρνεῖος
 12. Dalios - Δάλιος

Sisilia muokkaa

 1. Thesmoforios - Θεσμοφόριος (~ lokakuu)[7]
 2. Dalios - Δάλιος
 3. -
 4. Agrianios - Ἀγριάνιος
 5. -
 6. Theudasios - Θευδάσιος
 7. Artamitios - Ἀρταμίτιος
 8. -
 9. Badromios - Βαδρόμιος
 10. Hyakinthios - Ὑακίνθιος
 11. Karneios - Καρνεῖος
 12. Panamos - Πάναμος

Sisilia (Tauromenion) muokkaa

 1. Itonios - Ἰτώνιος (~ syyskuu)
 2. Karneios - Καρνεῖος
 3. Lanotropios - Λανοτρόπιος
 4. Apollonios - Ἀπολλώνιος
 5. Duodekateus - Δυωδεκατεύς
 6. Eukleios - Εὔκλειος
 7. Artemisios - Ἀρτεμίσιος
 8. Dionysios - Διονύσιος
 9. -
 10. Damatrios - Δαμάτριος
 11. Panamos - Πάναμος
 12. Apellaios - (Ἀπελλαίος)[8]

Lähteet muokkaa

 • Burkert, Walter: Greek Religion. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
 • Greswell, Edward: Origines kalendariæ Hellenicæ; or, The history of the primitive calendar among the Greeks, before and after the legislation of Solon, s. 179. University Press, 1862. Teoksen verkkoversio.
 • Flacilière, Robert: Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa, s. 188-194. Suomentanut Itkonen-Kaila, Marja. WSOY, 1972. ISBN 951-0-00183-X.
 • Samuel, Alan Edouard: Greek and Roman chronology: calendars and years in classical antiquity. Osa 1, nide 7, Handbuch der Altertumswissenschaft. C. H. Beck, 1972. ISBN 3406033482. Teoksen verkkoversio.
 • Smith, William: ”Calendarium”, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, s. 222–232. Boston: Little, Brown and Company, 1859. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)

Viitteet muokkaa

 1. a b c Burkert 1985, s. 225–227.
 2. a b c d e Smith 1859, s. 223.
 3. a b c Peck, Harry Thurston: Calendarium Harpers Dictionary of Classical Antiquities. 1898. Viitattu 5.11.2018.
 4. Smith 1859, s. 222.
 5. Chaniotis, Angelos: Epigraphic Bulletin for Greek Religion 2011 (EBGR 2011). Chronique des activités scientifiques, 2014, 27. vsk, s. 321–378. Artikkelin verkkoversio.
 6. Flacilière 1972, s. 200.
 7. a b c d Smith 1859, s. 224.
 8. a b Freeth, Tony & Jones, Alexander & Steele, John M. & Bitsakis, Yanis: Supplementary information to ”Calendars with Olympiad display and eclipse prediction on the Antikythera Mechanism”. Nature, 31 July 2008, nro 454, s. 614–617. Artikkelin verkkoversio.
 9. a b c Shapiro, H. A.: The Cambridge Companion to Archaic Greece, s. 54. Cambridge Companions to the Ancient World. Cambridge University Press, 2007. ISBN 1139826999. Teoksen verkkoversio.
 10. Smith 1859, s. 226.
 11. Smith 1859, s. 224–225.
 12. Samuel 1972, s. 108–109.
 13. Greswell 1862, s. 179.