Ammattikasvatusfilosofia

Ammattikasvatusfilosofia on ammattikasvatuksen osa-alue, joka tutkii ja tarkastelee ammattikasvatukseen liittyviä filosofisia kysymyksiä. Ammattikasvatus tieteenä on määritelty kasvatustieteen yhdeksi osa-alueeksi. Siten ammattikasvatusfilosofia liittyy myös yleiseen kasvatusfilosofiaan.

Ammattikasvatusfilosofia jaetaan ammattikasvatuksen tieteenfilosofiaan ja ammattikasvatuksen filosofiaan. Näistä edellinen tutkii ammattikasvatusta tieteenä ja siihen liittyviä tieteenfilosofisia ongelmia. Jälkimmäiseen kuuluvat ammattikasvatukseen liittyvät filosofiset ongelmat, jotka voidaan jaotella esimerkiksi yleisen filosofian perusteella ontologisiin, tieto-opillisiin, eettisiin ja esteettisiin kysymyksiin.

Ammattikasvatus tieteenä ja yliopistollisena oppiaineena on nuorta. Sen myötä myös ammattikasvatusfilosofian tutkimus on ollut vähäistä. Suomen kielellä yleisesityksen aiheesta ovat kirjoittaneet Markku Tuominen ja Jari Wihersaari, Ammattikasvatusfilosofia (2006, OKKA-säätiö).[1]

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa