Amiedu on Helsingissä toimiva ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Amiedussa opiskelee vuosittain noin 21 000 aikuisoppijaalähde?. Amiedu keskittyy pääkaupunkiseudun elinkeinostrategioiden ja toimialarakenteen tarpeitten mukaisiin osaamisalueisiin. Amiedun osaamiskeskukset ovat erikoistuneet hyvinvoinnin, kaupan, teknologiateollisuuden ja yritysturvallisuuden aloille, ICT-, kiinteistö- ja rakennusaloille sekä henkilöstövalmennukseen ja yrittäjyyteen. Henkilökuntaa Amiedulla on noin 350 henkilöälähde?.

Amiedun päätoimipaikka Taitotalo Pitäjänmäellä.

Amiedulla on kaksi toimipistettä Helsingin Pitäjänmäellä. Pitäjänmäellä sijaitsee Amiedun päätoimipaikka Taitotalo, jossa toimii myös Ami-säätiön tytäryhtiön Amicom Oy:n ylläpitämä Taitotalon kongressikeskus.

TaustayhteisötMuokkaa

Amiedua ylläpitää Ami-säätiö, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien omistama vuonna 1973 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillisia aikuiskoulutuspalveluita pääkaupunkiseudulla.[1] Kaupunginhallitukset asettavat Ami-säätiölle yhdeksänhenkisen hallituksen kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Hallituksen tehtävänä on säätiön ja konsernin strateginen omistajaohjaus. Ami-säätiön hallituksen toikaudella 2017-2018 puheenjohtajana toimii Juha Hakola ja varapuheenjohtajana Kristiina Erkkilä.[2]

Ami-säätiön hallitus valitsee Amiedulle kaksitoistajäsenisen johtokunnan kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Johtokunnan tehtäviin kuuluu ennakoida työelämän muutoksia, kehittää Amiedun asiakasohjelmia sekä tehdä Ami-säätiön hallitukselle esityksiä Amiedun strategioiden, toimintamallien, organisaation ja palvelutarjonnan kehittämiseksi.

Lisäksi Ami-säätiö omistaa kokonaisuudessaan Amicom Oy:n, joka ylläpitää Taitotalon kongressikeskusta Taitotalossa Helsingin Pitäjänmäellä. Amicom Oy tuottaa myös ajankohtaisseminaareja.

HistoriaMuokkaa

Suomalaiset työmarkkinat ja niille asetetut ammattitaitovaatimukset olivat murroksessa 1960- ja 1970-luvulla, kuten niin usein sitä ennen ja sen jälkeen. Kaupungistumiskehitys sekä työvoiman kasvava tarve teollisuudessa ja palvelualoilla edellyttivät, että aikuisväestölle tarjotaan tilaisuus hankkia ammatillinen pätevyys tai täydentää sitä. Näistä lähtökohdista maahan perustettiin kurssikeskuksia 1960- ja 1970-luvuilla.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen katsoivat aluksi, etteivät pääkaupunkiseudun tarve ja toisaalta koulutustarjontatilanne antaneet aihetta kurssikeskuksen perustamiseen seudulle. Toukokuussa 1972 pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan nimeämä ammattikurssijaosto jätti kuitenkin mietinnön, joka johti kurssikeskusta ylläpitävän säätiön perustamiseen.

Oikeusministeriö myönsi vuonna 1973 pääkaupunkiseudun kunnille luvan perustaa Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiö. Ammattikasvatushallitus antoi puolestaan vuonna 1975 päätöksen kurssikeskuksesta, joka sai toimia neljän kunnan alueella ja jonka toiminnan volyymi oli 350 aikuisopiskelijaa.

Pääkaupunkiseudun ammatillisen kurssikeskuksen toiminta käynnistyi lupaehtojen mukaisesti vuoden 1976 alusta. Tällöin vakinaisen henkilökunnan lukumäärä oli 20 ja toiminta palveli ennen kaikkea työhallinnon asiakkaita. Työvoimakoulutuksen rinnalle toiseksi tukijalaksi vakiintui 1980- ja 1990-luvuilla vähitellen omaehtoinen lisäkoulutus, etenkin vastikään 10 vuotta täyttäneen näyttötutkintojärjestelmän vauhdittamana.

Amiedun kolmannen tukijalan muodostaa 1990- ja 2000-luvuilla voimakkaasti kasvanut henkilöstökoulutus, jota edelleen vauhdittaa Ami-säätiön ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaan vuonna 2005 kirjattu päätös opetusministeriön myöntämästä "työelämän kehittämis- ja palvelutehtävästä".

Amiedun rehtoreina ovat toimineet Arvi Makkonen 1976–1981, YK Pekka Lampinen 1981–1985, insinööri Jarmo Ojala 1985–2001 ja vuodesta 2001 alkaen KTM Timo Karkola.lähde?

LähteetMuokkaa

  1. Ami-säätiö Amiedu. Viitattu 21.3.2014.
  2. Hallinto www.amiedu.fi. Viitattu 10.5.2018.

Aiheesta muuallaMuokkaa

Opiskeltavat ammattialat