Alaikäinen

ihminen, joka ei ole täyttänyt täysivaltaiselta henkilöltä edellytettyä ikää

Alaikäinen on ihminen, joka ei ole täyttänyt täysivaltaiselta henkilöltä edellytettyä ikää. Näin ollen alaikäinen on siis vajaavaltainen. Suomen lainsäädännön mukaan henkilö katsotaan täysivaltaiseksi hänen täytettyään 18 vuotta, ellei hän ole holhouksen alainen. Näin on ollut vuodesta 1976. Alaikäinen on rikosoikeudellisesti vastuunalainen täytettyään 15 vuotta, mutta rikoksen tehneeseen 15–17-vuotiaaseen sovelletaan lievempää rangaistusasteikkoa. Alaikäisyydestään huolimatta 15 vuotta täyttänyt saa hallita sitä, mitä on omalla työllään ansainnut.[1] Alle 18-vuotiaaseen työntekijään sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä (998/1993), jonka mukaan kevyeen työhön voidaan ottaa 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä henkilö.[2]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Factum, Weilin+Göös 2003–2005, ISBN 951-35-6646-3, hakusana alaikäinen.
  2. Laki nuorista työntekijöistä, 2 §.